Woensdag 17 januari 2018

Margo Smit wordt Ombudsman van NPO

Margo Smit gaat met ingang van 2017 gevraagd en ongevraagd commentaar leveren op journalistieke programma’s van alle omroepen en organisaties binnen de NPO. Ze is sinds mei 2015 al Ombudsman voor NOS-producties.

De NPO gaat de onafhankelijke adviezen en commentaren van de ombudsman prominent op de site publiceren. Het publiek wordt uitgenodigd deze adviezen en uitspraken zelf weer tegen het licht te houden en mee te praten. De NPO Ombudsman is vanaf 1 januari te bereiken via: ombudsman@npo.nl.

Smit:“Als ombudsman wil ik een brug zijn tussen de mensen voor wie al die nieuws-, actualiteiten- en opinievormende programma’s van de NPO gemaakt worden en de mensen die ze maken. Terechte kritiek maakt de journalistiek beter, fouten vragen om correctie en uitleg over het tot stand komen van journalistieke producties kan leiden tot meer inzicht, begrip en zelfreflectie.”

NPO-voorzitter Shula Rijxman is blij met de komst van Smit: “Met haar krijgen kijkers en luisteraars een onafhankelijk adres om bij aan te kloppen als ze klachten hebben over journalistieke programma’s.”

Bron: NPO/Broadcast Magazine

Bericht delen