Lokale omroep dreigt te verdwijnen door coronacrisis
zondag 29 maart 2020

Lokale omroep dreigt te verdwijnen door coronacrisis

Marc Visch, directeur van de NLPO, de brancheorganisatie voor de lokale publieke omroepen, verwacht dat over twee maanden één op de vijf lokale omroepen in dermate grote financiële problemen verkeert dat zij de activiteiten moeten staken. Het coronavirus stelt de lokale omroepen in Nederland voor grote uitdagingen.

Enerzijds omdat ze in deze tijd maximaal worden ingezet om de lokale gevolgen van de uitbraak in voor burgers begrijpelijke taal duidelijk te maken. Anderzijds worden ze zelf hard getroffen doordat de broodnodige eigen inkomsten tot nul zijn gereduceerd vanwege de annulering van opdrachten en marginalisering van de reclame-inkomsten.

Lokale publieke omroepen hebben de wettelijke taak om burgers onafhankelijk en betrouwbaar te informeren. Dat doen ze via radio, televisie en steeds vaker online en via social media. Ook in deze tijden van crisis. Dankzij de lokale omroep blijven we met elkaar in contact, juist nu dat door het coronavirus nauwelijks meer kan. Bovendien zijn velen van ons er dankzij de lokale omroep getuige van hoe burgemeesters ons tot in onze huiskamers toespreken, ervaren we hoe lokale vrijwilligers hulp bieden aan ouderen en zieken, en leven we intens mee met bevriende patiënten en zorgverleners in het plaatselijke ziekenhuis.

Maar of veel lokale omroepen zelf het einde van de coronacrisis nog zullen overleven is allesbehalve zeker. De schade door de noodmaatregelen bedraagt voor de sector als geheel zo’n 350 duizend euro per week. Marc Visch verwacht dat over twee maanden één op de vijf lokale omroepen in dermate grote financiële problemen verkeert dat zij de activiteiten moeten staken. Dit komt voornamelijk door de structureel slechte financiële uitgangspositie van bijna alle lokale omroepen. Het Commissariaat voor de Media waarschuwde onlangs nog voor het grote aantal lokale omroepen dat in financiële zorgen verkeert.

Dat lokale omroepen het financieel zwaar hebben, was al veel langer bekend. Van de ruim 1 miljard euro die het Rijk jaarlijks tot zijn beschikking heeft voor de publieke media gaat slechts 1 procent naar de lokale omroep. In tegenstelling tot de landelijke en regionale omroepen hebben lokale omroepen nagenoeg geen reserve en kunnen nog geen kleine tegenslag opvangen. De NLPO pleit daarom al jaren voor een basisbekostiging voor alle lokale omroepen. Het kabinet beloofde bij zijn aantreden drie jaar geleden daar naar te kijken.

Maar verder dan wat mooie woorden, een klein beetje projectgeld en een adviesaanvraag kwam het tot nu toe niet. SP Tweede Kamerlid Kwint deed deze week dan ook een beroep op minister Slob voor Media om de lokale omroepen extra te ondersteunen in deze crisis. Want naast verlies van inkomsten zien lokale omroepen zich tegelijkertijd geconfronteerd met extra uitgaven als gevolg van een explosief toegenomen vraag. Visch: “Inmiddels toont de coronacrisis dat ons land de lokale omroepen nu harder nodig heeft dan ooit. Tegelijk betekent de crisis voor veel lokale omroepen mogelijk de nekslag. Dat zou heel zuur zijn.”

Bron: NLPO/BM

Bericht delen