dinsdag 16 januari 2018

Lof voor jubilerend Commissariaat

“Toegankelijk, doelmatig, doeltreffend en efficiënt.” Op het feestje ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan kreeg het Commissariaat voor de Media door staatssecretaris Sander Dekker ruimhartig lof toegezwaaid.

In de steeds complexere mediawereld slaagt de toezichthouder er goed in mee te bewegen met alle veranderingen, zei de bewindsman; in Europees verband geldt het Commissariaat zelfs als een voorbeeld van ‘best practice’. Wel jammer dat het allemaal niet te veel mag kosten. Het Commissariaat heeft in 2013 flink moeten bezuinigen: van tien medewerkers moest afscheid worden genomen en de organisatie werd omgegooid.

Met een krimpende organisatie toezicht houden op een uitdijende mediasector: het lijkt onbegonnen werk. Commissaris Eric Eljon, daarnaar gevraagd door dagvoorzitter Ruud Hendriks, zag dat niet als groot probleem. Eljon: “We kunnen niet meer alles controleren, zoals dat in onze begindagen nog wel kon. Maar dat is ook niet nodig. Zoals het ook niet nodig is dat bij elk stoplicht een agent controleert of mensen niet door rood rijden: de meeste mensen houden zich aan de afgesproken regels.”

“Als Commissariaat streven wij ernaar dat media-instellingen uit zichzelf de regels naleven; zij moeten inzien dat dat ook in hun belang is. Een mooi voorbeeld is Utopia: de makers zagen dat er een risico bestaat dat op een van de vier livestreams iets gebeurt wat in strijd is met de Mediawet. Hoe los je dat op binnen zo’n format? In overleg hebben we de afspraak gemaakt dat er op elke livestream een regisseur zit die alles ziet en die kan ingrijpen als het fout gaat. Zo lang SBS en Talpa dat netjes doen, en ons ook laten zien dat dat gebeurt, dan is de noodzaak op te treden veel kleiner. Wij controleren nu steekproefsgewijs; na drie maanden is er nog geen reden geweest om op te treden.”

Voor een sfeerimpressie van het congres, zie onderstaande video. Een uitgebreide reportage van het jubileumcongres van het CvdM is te lezen in Broadcast Magazine 333.  Nog geen abonnee? Klik hier en maak gebruik van de speciale abonneeactie!

Bron: Broadcast Magazine

Bericht delen