Article header image

Licht herstel netto mediabestedingen

De netto mediabestedingen in Nederland zijn in 2010 met 1,7 procent gestegen tot ruim € 4,8 miljard. Lang niet alle mediumtypen profiteerden echter van het voorzichtige herstel van de economie. Het beeld per mediumtype varieert dan ook sterk. De grootste groei noteerden internet en televisie, terwijl de meeste printmedia nog bezig zijn uit het dal te klimmen. Dit blijkt het Jaarrapport Netto Mediabestedingen 2010 dat Nielsen binnenkort publiceert.

De lichte stijging van de totale netto mediabestedingen duidt op herstel na het dramatische jaar 2009, toen de totale netto mediabestedingen onder invloed van de economische crisis met meer dan twaalf procent daalden. Drijvende krachten achter de groei van de netto mediabestedingen in 2010 waren internet en televisie. Internet zag de bestedingen groeien met achttien procent, de advertentie-inkomsten van televisie namen toe met 9,3 procent.

De laatste toonde hiermee aan dat het zich altijd zeer snel herstelt van tegenslagen. Na het uiteenspatten van de internetzeepbel begin deze eeuw en de daarmee gepaard gaande daling van de netto mediabestedingen, werd de draad van jaarlijkse groei weer gewoon opgepakt en dat beeld herhaalde zich in 2010.

Radio herstelde zich goed van de daling van zestien procent in 2009 en noteerde in 2010 vijf procent meer advertentie-inkomsten. De netto mediabestedingen aan folders liepen in 2010 terug met bijna vier procent.

Voor het berekenen van de netto mediabestedingen doet Nielsen twee keer per jaar onderzoek onder uitgevers en media-exploitanten in Nederland. Daarin wordt gevraagd een opgave te doen van de netto advertentie-inkomsten over het betreffende jaar. Deze opgaven aggregeert Nielsen tot een totaalcijfer per mediumtype. Waar nodig worden cijfers gewogen en geëxtrapoleerd om een zo volledig mogelijk beeld van de werkelijke omvang de netto mediabestedingen per mediumtype en van de markt te kunnen geven.

Bron: Nielsen/Broadcast Magazine

Bericht delen