Dinsdag 16 januari 2018

Ledenwerfcadeaus niet langer toegestaan

Omroepen mogen niet langer leden werven door ze een cadeau in het vooruitzicht te stellen. Dat meldt het Commissariaat voor de Media. Nieuwe leden zouden uitsluitend lid moeten zijn van een omroep ‘vanwege hun gevoel van verbondenheid met de omroep en niet vanwege een door een cadeau veroorzaakte prikkel’.

Het Commissariaat geeft omroepen die het nieuwe verbod nog niet naleven een waarschuwing. Binnenkort volgt ook een nadere steekproef om te zien of het verbod goed wordt nageleefd. De inwerkingtreding van het verbod vormt voor het Commissariaat daarnaast aanleiding om ook de regels met betrekking tot het verstrekken van voordelen aan bestaande leden onder de loep te nemen. Dit zal in de toekomst mogelijk leiden tot nadere aanpassingen van de ‘Regeling ledenvoordelen en ledenwerfactiviteiten’.

VVD-Tweede Kamerlid Ton Elias heeft staatssecretaris Dekker deze maand schriftelijke vragen gesteld over de ledenwerfactie van Omroep MAX. Volgens Elias is het wervingsspotje van de omroep, waarin nieuwe leden worden geworven met het gratis boek Bakken met Menno ter waarde van € 24,95, in strijd met de Mediawet.

Bron: Broadcast Magazine/CvdM

Bericht delen