Article header image

KRO kijkt uit naar meer fusiepartners

De KRO blijft in gesprek met de NCRV, maar sluit daarnaast nieuwe fusiepartners niet uit. Dit heeft KRO-directeur Koen Becking gezegd na overleg met de ledenraad van de katholieke omroepvereniging. Hoewel alle omroepen eerder een akkoord bereikten over het nieuwe omroepbestel van acht zendgemachtigden, begint de stoelendans nu dus opnieuw.

Volgens Becking zijn de omroepen vrij hun eigen strategie te heroverwegen, nu minister Marja van Bijsterveldt (Media) niet alle fusievoorwaarden van ‘Hilversum’ heeft overgenomen. Zes omroepen wilden een hogere bonus voor hun samengaan, wat de minister heeft geweigerd. De combinatie AKN (AVRO, KRO, NCRV) is voor Becking een optie, maar ook EKN met de EO erbij in plaats van de AVRO. Ook noemt hij Omroep MAX als mogelijke gesprekspartner. De KRO wil dat de levensbeschouwelijke RKK en IKON zich aansluiten bij de combinatie. Als de omroepen er niet op vrijwillige basis uitkomen, gaat Van Bijsterveldt ledenomroepen dwingen tot fusies. Ook deze optie houdt Becking open.

Van Bijsterveldt wil zendtijd en budget vanaf 2016 uitsluitend verdelen op basis van ledenaantallen. Tijdens het smeden van de fusies waren de publieke omroepen daar nog niet van op de hoogte. Nu de spelregels bekend zijn en zijn bekrachtigd door de Tweede Kamer, gaat de KRO nieuwe fusiegesprekken aan om het maximale eruit te halen. “Dat zijn we aan de leden en de KRO-medewerkers verplicht”, zegt Becking.

Bron: De Stentor/Broadcast Magazine

Bericht delen