Dinsdag 16 januari 2018

Kritiek VCO, VCR en NDP op BCG-rapport NPO

De Vereniging Commerciële Omroepen (VCO), de Vereniging Commerciële Radio (VCR) en de NDP Nieuwsmedia (NDP) hebben kritiek op het BCG rapport over de mogelijkheden voor het verhogen van de inkomsten van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO). Dit melden de partijen in een gezamenlijk persbericht.

De in het rapport genoemde mogelijkheden moeten als tegenhanger dienen voor de bezuinigingen die aan de NPO zijn opgelegd door Den Haag. VCO, VCR en NDP zijn verbijsterd over de inhoud van dit rapport waaruit naar hun mening blijkt dat de NPO commercieel wordt, de kijkers worden vergeten en het Nederlandse investeringsklimaat onder druk komt te staan.

Bert Habets, CEO RTL Nederland in de hoedanigheid van voorzitter van de VCO: “Als deze plannen worden uitgevoerd, zetten we het medialandschap volledig op z’n kop. Deze plannen stellen de NPO in staat om met zware subsidies dezelfde spelregels te volgen als de commerciële partijen zonder subsidie. De oneerlijke concurrentie die dat oplevert verstoort het totale medialandschap en druist volledig in tegen de Europese regelgeving. Dit staat haaks op de ontwikkeling van een gezond en innovatief Nederlands medialandschap dat investeerders over de hele wereld aantrekt. Onze voortrekkersrol als creatief medialand komt hiermee ernstig in gevaar.”

Philip Alberdingk Thijm, CEO Sky Radio Group in de hoedanigheid van voorzitter van de VCR: “In een maatschappij waar iedereen wordt getroffen door een langdurige en diepe economische crisis is het onbegrijpelijk dat de publieke omroep zich denkt te kunnen onttrekken aan de realiteit van vandaag. Bovendien is het vervullen van een belangrijke maatschappelijke rol en functie in mijn ogen onverenigbaar met commercieel gewin.”

Bron: RTL Nederland

Bericht delen