Woensdag 17 januari 2018

Kort geding om uitzendverbod De maatschap

In een kort geding dat Yehudi Moszkowicz namens zijn vader Robert tegen de VPRO en Dutch Mountain Film heeft aangespannen met als doel uitzending van De maatschap te voorkomen, hebben de advocaten Jaap Versteeg en Merel Teunissen verweer gevoerd. Volgens hen is er geen sprake van schending van auteursrecht.

Zij stellen bovendien dat door Yehudi Moszkowicz misbruik is gemaakt van het procesrecht. Robert Moszkowicz stelt dat de serie De maatschap inbreuk maakt op zijn autobiografie De Straatvechter. Zijn advocaat, zoon Yehudi Moszkowicz, stelde vandaag dat de auteursrechten zouden zijn geschonden en dat delen van de serie een aantasting vormen van zijn eer en goede naam.

Eerder oordeelden de rechtbank Noord-Nederland en in hoger beroep het Hof Arnhem-Leeuwarden al dat van een (dreigende) auteursrechtinbreuk op De Straatvechter geen sprake was. Robert Moszkowicz had in die procedures van de scenarioschrijvers gevorderd dat zij inzage zouden verlenen in het script van de serie.

In zijn niet aflatende strijd voor uitzendverbod, voert Yehudi Moszkowicz ook in kort geding weer schending van auteursrecht op. Versteeg en Teunissen vinden dat hij met losse flodders schiet in de hoop daarmee te bewijzen dat de serie inbreuk zou maken op het door zijn vader beschreven levensverhaal. De punten die hij aanvoert betreffen vooral niet auteursrechtelijk beschermde feiten, die al voorkwamen in een interview dat Robert Moszkowicz gaf aan Playboy en zijn beschreven in artikelen die verschenen in NRC en De waarheid.

Daarbij stellen Versteeg en Teunissen dat Yehudi Moszkowicz misbruik maakt van het procesrecht, door op het allerlaatste moment nog met een extra, niet onderbouwde, vordering te komen op grond van ‘onrechtmatige/diffamerende’ scenes. De rechter oordeelde dat dit in strijd is met de goede procesorde omdat het Versteeg en Teunissen schaadt in hun verdediging van de VPRO en Dutch Mountain Film. Door de rechter is deze vordering dan ook direct tijdens de zitting afgewezen.

Voor De maatschap, die is geïnspireerd door de geschiedenis van de familie Moszkowicz, is uitvoerig research gedaan in de vele beschikbare openbare bronnen die zich de afgelopen decennia hebben opgestapeld. Tijdens de research is onder anderen ook gesproken met Max Moszkowicz jr. en David Moszkowicz. Ook Robert Moszkowicz is benaderd. Hij wilde echter alleen tegen betaling medewerking verlenen op basis van zijn uurtarief.

Hoewel de makers zich steeds bereid toonden in gesprek te gaan, stelde Yehudi Moszkowicz als voorwaarde dat hij inzage zou krijgen in het script. Zich beroepend op het auteursrecht van zijn vader, heeft hij vervolgens alle tot hem ter beschikking staande middelen gebruikt om dat in handen te krijgen. Van WOB verzoek bij het Mediafonds, via beslaglegging bij de schrijvers tot getuigenverhoren en kort gedingen, allemaal op basis van een toevoeging. Zonder succes. Tot nu toe is Robert Moszkowicz in het ongelijk gesteld bij zowel de verschillende rechtbanken als het hof waar zoon Yehudi de zaak aanhangig maakte en is hij veroordeeld in de proceskosten.

VPRO en Dutch Mountain Film menen dat Versteeg en Teunissen overtuigend hebben aangetoond dat Yehudi Moszkowicz op geen enkel punt heeft weten te bewijzen dat er sprake is van daadwerkelijke inbreuk van auteursrecht. Dat kan ook niet omdat de serie, waarin feit en fictie zorgvuldig zijn vermengd in een gedramatiseerde interpretatie van gebeurtenissen en karakters, geen inbreuk maakt. Een uitzendverbod zou daarom ook een inperking zijn op het recht van vrijheid van meningsuiting.

Combinatie van feit en fictie in drama is niet nieuw en alom bekend. Shakespeare en Molière bedienden zich al van de artistieke vrijheid om hiermee hun werk te actualiseren én te verrijken. De VPRO heeft school gemaakt met dramaseries die zijn gebaseerd op of geïnspireerd door historische figuren of hedendaagse bekende personen die geschiedenis schrijven. Zoals De Kroon, naar aanleiding van de geheime diplomatie van kabinet Kok en Max van der Stoel rond het huwelijk van Maxima en Willem Alexander. Koningsdrama als Bernhard, schavuit van Oranje en Beatrix, Oranje onder vuur.

Politiek drama zoals Retour Den Haag, gebaseerd op Ed van Thijn, en Mevrouw de minister, waarin Winnie Sorgdrager werd geportretteerd als de eerste vrouwelijke minister op Justitie. Of Eileen, een Nederlandse bij de Farc waaraan het verhaal van Tanja Nijmeijer ten grondslag lag. De maatschap past in die traditie. Rondom de vele feiten die over de familie Moszkowicz bekend zijn, hebben de schrijvers een verhaal gecreëerd dat een interpretatie is van de werkelijkheid.

De rechter doet uitspraak op 6 januari 2017. VPRO en Dutch Mountain Film hebben alle vertrouwen in een goede afloop.

Bron: VPRO/Broadcast Magazine

 

Bericht delen