Woensdag 17 januari 2018

Jan van Cuilenburg (70) overleden

In zijn woonplaats Amsterdam is emeritus hoogleraar Jan van Cuilenburg overleden. Van Cuilenburg doceerde communicatiewetenschap aan de UvA. Daarnaast was hij tien jaar lang als collegelid verbonden aan het Commissariaat voor de Media, waarvan vijf jaar als voorzitter.

 

Ook was hij voorzitter van het Bedrijfsfonds voor de Pers en hoogleraar-directeur van Het Persinstituut van de UvA.

Van Cuilenburg had een rotsvast geloof in het belang van de onafhankelijkheid en pluriformiteit van media. Hij hechtte veel waarde aan de interactie tussen de communicatiewetenschap en de dagelijkse mediapraktijk. Vanuit die overtuiging stond hij aan de wieg van de Stichting KijkOnderzoek (SKO), waarvan Van Cuilenburg daarna tien jaar voorzitter was.

Naast zijn affiniteit met de traditionele media had hij een bijzondere interesse voor nieuwe informatietechnologie. Na zijn pensioen bleef Van Cuilenburg aan bij de UvA als emeritus hoogleraar. Hij was verantwoordelijk voor een indrukwekkende lijst van publicaties. Begin dit jaar nog verscheen van zijn hand het boek Waarheidsvinding als journalistieke missie.

Jan van Cuilenburg overleed na een kort ziekbed. Afgelopen zaterdag is in besloten kring afscheid genomen van Van Cuilenburg en zijn echtgenote Henny Chevallier die een week eerder overleed. Van Cuilenburg is 70 jaar oud geworden.

Bron: CvdM/Broadcast Magazine

Bericht delen