dinsdag 16 januari 2018

Jack de Vries nieuwe voorzitter ROOS

Jack de Vries is vrijdag door het bestuur van stichting Regionale Omroep Overleg en Samenwerking (ROOS) benoemd tot onafhankelijk voorzitter van het ROOS bestuur.

ROOS is het samenwerkingsverband en overlegorgaan van de dertien regionale publieke omroepen in Nederland. De Vries volgt per 1 juni Cees van der Knaap op, die het voorzitterschap sinds februari 2009 heeft vervuld.

De Vries geeft aan veel zin te hebben in zijn nieuwe functie. “Ik ben geboren en getogen in Friesland, een provincie waar het belang van de regionale omroep van oudsher als een paal boven water staat. En ook in de campagnes die ik heb mogen leiden speelden de regionale omroepen een belangrijke rol qua bereik en doelgroep. In deze tijd van verschuivend media-aanbod staat er echter veel op het spel voor de regionale mediavoorziening. Ik ben daarom blij dat ik mij de komende tijd sterk kan maken voor de regionale omroep, die ik beschouw als een van de pijlers onder de regionale en lokale journalistiek”, aldus De Vries.

Het voorzitterschap van ROOS is een nevenfunctie voor Jack de Vries, die sinds 2011 als Strategy Director werkzaam is bij communicatieadviesbureau Hill+Knowlton Strategies Nederland. Van 2007 tot 2010 was De Vries staatssecretaris van Defensie in het vierde kabinet Balkenende. Eerder was hij Hoofd Voorlichting van de CDA-fractie, politiek adviseur van de minister-president en campagneleider voor het CDA bij de verkiezingen van 2006.

Het bestuur en de Raad van Toezicht van ROOS spreken hun grote dank uit naar Cees van der Knaap. Jan Weierink, voorzitter van de Raad van Toezicht van ROOS: “Cees is met plezier en geloof in de belangrijke functie van de regionale omroep ruim vijf jaar onafhankelijk voorzitter geweest. Onder zijn voorzitterschap heeft de regionale omroep, in een periode waarin vele politiek bestuurlijke en inhoudelijke discussies de sector ten deel vielen, zich gepositioneerd als bestendige in de regio verankerde publieke mediavoorziening.”

Cees van der Knaap neemt met een positief gevoel afscheid: “De regionale omroepen hebben als collectief de laatste jaren enorme stappen gezet naar de regionale omroep van de toekomst. De contouren van een toekomstbestendige regionale omroep liggen er. Ik ben er trots op dat de regionale omroepen meer een collectieve eenheid zijn geworden, iets dat voor de toekomst van groot belang is.”

Bron: ROOS/Broadcast Magazine

Bericht delen