Interesse in nieuws neemt af, vertrouwen in nieuws daalt licht
maandag 17 juni 2024

Interesse in nieuws neemt af, vertrouwen in nieuws daalt licht

In vergelijking met andere landen hebben Nederlanders nog relatief veel vertrouwen in nieuws. De nieuwsmerken hebben in Nederland vooralsnog ook een goed imago: mensen zijn bekend met de merken en ze worden vertrouwd.

Toch laat het Digital News Report 2024, dat het Commissariaat voor de Media vandaag presenteert, een paar zorgelijke trends zien. De interesse in nieuws neemt af. Ook het vertrouwen in nieuws daalt licht. En we zien een veranderend nieuwsgebruik onder jongeren (18 tot 34 jaar): zij kiezen steeds meer voor sociale media als belangrijkste nieuwsbron.

Het jaarlijkse Digital News Report geeft de laatste stand van zaken weer op het gebied van het nieuwsgebruik en het vertrouwen in nieuwsmedia in Nederland. Het Commissariaat voor de Media brengt het Report nu voor het zevende jaar op rij uit. Vanmiddag tussen 14.00 en 15.30 uur lanceert het Commissariaat het rapport met een webinar. Belangstellenden kunnen zich nog aanmelden via deze link. Deelname is gratis. De middag start met de presentatie van de belangrijkste onderzoeksresultaten. Daarna gaat mediaspecialist Elger van der Wel in gesprek met deskundigen uit het vak over actuele, in het rapport gesignaleerde ontwikkelingen en vraagstukken.

In het Digital News Report 2024 doen de onderzoekers de volgende twee aanbevelingen:

Brug bouwen tussen journalistiek en jongeren
Het zou goed zijn als nieuwsmedia aansluiting vinden bij de nieuwsbehoeften van jongeren. Zijn waar jongeren zijn, en nieuwsaanbod bieden dat relevant is voor jongeren. In een informatieomgeving waar de hoeveelheid nieuws als vermoeiend wordt ervaren, is het een taak voor de journalistiek om zowel qua vorm als inhoud een connectie te maken met een nieuwe generatie nieuwsgebruikers. Niet alleen voor de nieuwsmediabedrijven, maar ook voor beleid ligt hier een taak om na te denken over hoe die aansluiting gestimuleerd kan worden.

Waarde van journalistiek laten zien
Toenemende zorgen om desinformatie en wantrouwen in het online nieuws kunnen – vooral bij mensen die zich met name via sociale media op de hoogte houden – leiden tot wantrouwen in ál het nieuws. Hierdoor kunnen ook de nieuwsmerken hun imago verliezen als betrouwbare bron. We raden daarom niet alleen aan dat journalistieke nieuwsmerken op sociale media aanwezig zijn, maar dat ook helder is hoe het nieuws tot stand is gekomen, en dat duidelijk is dat het nieuws aan hoge journalistieke normen voldoet. Naast de nieuwsmedia zijn de grote internationale spelers aan zet om hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te onderkennen in de toegang tot betrouwbare informatie.

In hun conclusie stellen de onderzoekers de vraag: ‘Hoe kunnen de journalistiek, mediawijsheid en mediabeleid ervoor zorgen dat social natives – de generatie die met sociale media is opgegroeid – nu en in de toekomst met professioneel journalistiek nieuws in aanraking blijven komen en deze als waardevol ervaren?’ Met de publicatie van het Digital News Report hoopt het Commissariaat deze vraag op de agenda van beleid, politiek en mediasector te krijgen.

Over het Digital News Report

Het Commissariaat voor de Media werkt sinds 2018 samen met The Reuters Institute for the Study of Journalism en brengt jaarlijks de Nederlandse versie van het Digital News Report uit. Het rapport laat ontwikkelingen zien in het gebruik van nieuws. Dit onderzoek wordt wereldwijd gedaan in maar liefst 47 landen.

Bron: CvdM/BM

Bericht delen