Inkomsten Ster fors gedaald
zondag 24 mei 2020

Inkomsten Ster fors gedaald

Minister Slob heeft in een brief aan de Tweede Kamer duidelijkheid gegeven over gevolgen van de coronacrisis op de reclame-inkomsten van Ster.

De Ster-inkomsten bedroegen over januari tot en met april € 49,9 miljoen. Sinds half maart merkt Ster de impact van het coronavirus op haar inkomsten. De inkomsten in de maand april liggen 35 procent lager dan begroot. In april was 42 procent minder reclame te horen op de radiozenders van de NPO en bij de drie televisiezenders was de daling van reclamezendtijd 44 procent.

Door de uitval van grote evenementen de komende periode zal het verschil tussen raming en realisatie naar verwachting nog groter worden. Voor dit jaar en 2021 heeft Ster een drietal scenario’s uitgewerkt die onderling variëren, afhankelijk van de impact van het coronavirus.

Minister Slob schrijft: ‘De ramingen bij deze scenario’s lopen sterk uiteen van € 72 miljoen tot € 145 miljoen voor dit jaar en € 92 miljoen tot € 183 miljoen voor 2021. Deze bandbreedte illustreert de grote onzekerheid met betrekking tot de ontwikkeling van de Ster-inkomsten. Ik kan daarom vooralsnog geen betrouwbare inschatting maken van de verwachte ontwikkeling van de Ster-inkomsten.’

Om de Ster-inkomsten (deels) te compenseren bij de NPO zal de Algemene Mediareserve worden ingezet.

Bron: Ministerie OCW/BM

Bericht delen