Article header image

IKON hekelt plannen Van Bijsterveldt

De kleine levensbeschouwelijke omroepen moeten volgens de huidige kabinetsplannen binnenkort de helft van hun budget inleveren. Minister Van Bijsterveldt (OCW) wil dertien miljoen euro korten. Zij stelt onder meer dat deze omroepen een deel van hun zendtijd aan andere thema’s besteden dan levensbeschouwing.

De IKON heeft in een brief aan de leden van de Vaste Commissie voor OCW krachtig bezwaar aangetekend. De omroep stelt vast dat de minister zich baseert op onjuiste gegevens. Zo wordt bijvoorbeeld het programma Songs of Praise geclassificeerd als ‘klassieke muziek’, terwijl het bestaat uit samenzang en geloofsgesprekken en is geproduceerd door de religieuze afdeling van de BBC. In het rapport ‘Partners in levensbeschouwing’, gemaakt in opdracht van OCW, is in 2010 bovendien vastgesteld dat de levensbeschouwelijke omroepen hun programmatische verantwoordelijkheid waarmaken.

De IKON ziet in dat besparingen bij de publieke omroep noodzakelijk zijn, en is bereid akkoord te gaan met een besparing van zes miljoen euro, zoals is voorgesteld in een adviesrapport dat de Boston Consulting Group eerder dit jaar aan OCW heeft uitgebracht. Maar een besparing van dertien miljoen, waarvoor elke objectieve grond ontbreekt, acht de IKON ‘onbehoorlijk bestuur’.

Bron: Broadcast Magazine

Bericht delen