Dinsdag 16 januari 2018

Hindoe-omroep OHM benoemt interim-directeur

De Raad van Toezicht van de stichting Organisatie voor Hindoe Media (OHM) heeft drs. John van der Starre RA benoemd tot directeur-bestuurder ad interim. Van der Starre is bestuurskundige en registeraccountant en heeft ruime ervaring als tijdelijk bestuurder. Zijn aanstelling is voor maximaal zes maanden.

Henk Krishnadath, voorzitter van de Raad van Toezicht: “Met de tijdelijke aanstelling van de heer Van der Starre komt een einde aan een periode van bestuurlijke onrust voor de omroep.”

De rechter stelde de Raad van Toezicht op alle punten in het gelijk in een kort geding dat zij had aangespannen tegen de voormalig directeur-bestuurder Jagdish Rambali. Deze weigerde onder andere zijn ontslag te aanvaarden en eigendommen van de omroep te retourneren.

Ook is een last onder dwangsom opgeschort die het Commissariaat van de Media in december oplegde. Deze last onder dwangsom was gericht op het realiseren van een deugdelijke administratieve organisatie, deugdelijke bedrijfsprocessen en deskundig en onafhankelijk toezicht.

De OHM houdt in 2016 op te bestaan, net als de andere kleine levensbeschouwelijke omroepen zoals RKK en IKON. Dat heeft het kabinet besloten. Mogelijk zal de NPO in de toekomst wel aandacht blijven schenken aan het hindoeïsme. Van der Starre: “Juist op dit moment is het belangrijk om op zowel bestuurlijk als organisatorisch niveau kwaliteit en rust te realiseren binnen de omroep. Ik ga alles in het werk stellen om de stichting en haar medewerkers op alle terreinen gereed te maken voor een ordelijke overgang naar de NPO.”

Bron: OHM/Broadcast Magazine

Eerder bericht: Politie beëindigt gewelddadige bezetting bij OHM

Bericht delen