Article header image

Henk Hagoort benoemd voor tweede termijn

De Raad van Toezicht van de Nederlandse Publieke Omroep heeft Henk Hagoort, voorzitter van de Raad van Bestuur, benoemd voor een tweede termijn. De Raad van Bestuur bestaat sinds 1 oktober 2012 uit twee leden, waarbij het tweede lid van de Raad van Bestuur nog maar kort zitting heeft en de eerste termijn van de voorzitter mei 2013 eindigt. De Raad is vanaf januari 2012 versterkt door Shula Rijxman, voormaliig algemeen directeur van productiemaatschappij IDTV.

‘De Raad van Toezicht hecht belang aan de noodzakelijke continuïteit in het bestuur van de Nederlandse Publieke Omroep. Ook hecht de Raad aan continuïteit van het beleid, waaronder het doorvoeren van de huidige hervormingen en bezuinigingen. Henk Hagoort heeft bewezen in de turbulente periode waarin de publieke omroep verkeert, een breed gewaardeerde voorzitter te zijn, die bindend optreedt’, aldus een persbericht van de NPO.

Bron: NPO/Broadcast Magazine

Bericht delen