dinsdag 16 januari 2018

Hagoort wil wachtgeldregeling voor NPO

Als bestuurders bij de publieke omroep niet meer mogen verdienen dan een minister, dan moeten ook andere arbeidsvoorwaarden gelijk worden geschakeld, zoals de ontslagvergoeding. Dat stelt Henk Hagoort, voorzitter van de Raad van Bestuur van de NPO, in een brief aan minister Plasterk.

Plasterk wil dat bestuurders in de (semi)publieke sector niet meer kunnen verdienen dan een ministerssalaris van 170.000 euro. Er is breed verzet tegen dat voornemen, onder meer van de NPO.

In 2013 ging het salarisplafond voor bestuurders in de (semi)publieke sector omlaag tot 230.000 euro. Nog voordat de effecten van deze verlaging zijn onderzocht, volgt per januari 2015 een nieuwe verlaging, tot 170.000 euro.

Hagoort stoort zich verder aan het feit dat niet alle arbeidsvoorwaarden van publieke bestuurders gelijk worden gesteld aan die van een minister. Bij ontslag kunnen bestuurders een vergoeding krijgen van 75.000 euro. Maar ministers komen in aanmerking voor een wachtgeldregeling die de waarde van 75.000 euro ruim overstijgt.

Het mediabudget van het ministerie van OCW gaat sinds 2013 stapsgewijs omlaag tot en met 2015. Op de landelijke publieke omroep wordt het meest bezuinigd: 127 miljoen euro. Over de jaren 2016 en 2017 moest in eerste instantie in totaal nog 100 miljoen extra bezuinigd gaan worden, waarvan 45 miljoen euro op de publieke omroep. Dat is in het nieuwe begrotingsakkoord voor 2014, dat door het kabinet met diverse oppositiepartijen is gesloten, verlaagd naar 50 miljoen euro.

Bij de publieke omroep gaan hierdoor honderden banen verloren. Medewerkers kunnen moeilijk elders een vergelijkbare functie krijgen. Het aantal omroepen wordt teruggebracht tot 8, waardoor veel directiefuncties verdwijnen.

De brief van Hagoort is slecht gevallen in de Haagse politiek. SP’er Jasper van Dijk ziet niets in het voorstel, evenals PvdA- en VVD-kamerleden. “Het geld van de publieke omroep is bestemd voor programma’s, niet voor de zakken van bestuurders of dure wachtgeldregelingen.”

Bron: Broadcast Magazine

Bericht delen