Woensdag 17 januari 2018

Grote verschillen in mediagebruik

Nederlanders besteden 8 uur en 33 minuten op een dag aan media. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Mannen en 50-plussers besteden met gemiddeld 9 uur dagelijks de meeste tijd aan media. De oudere mediagebruiker verkiest traditionele media en apparaten boven de nieuwe media en moderne apparaten.

Jongeren en hoogopgeleiden communiceren het meest actief en lopen voorop in online mediagebruik. Ondanks een flinke toename in het bezit van smartphones en tablets, veranderde de gemiddelde totale tijd die Nederlanders van 13 jaar en ouder aan media besteden niet tussen 2013 en 2015.

In de manier waarop Nederlanders kijken, luisteren, lezen en communiceren is in deze periode van twee jaar wel een verandering te zien. Dit blijkt uit de card stack Media:Tijd in kaart van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), waarin dagboekgegevens van bijna 3.000 Nederlanders zijn geanalyseerd.

Ook in 2015 blijft televisie op het moment van uitzending (‘lineair’ kijken) de populairste kijkactiviteit. Gemiddeld besteden Nederlanders hier op een dag 2 uur en 24 minuten aan. Bevolkingsgroepen verschillen aanzienlijk in hun kijkgedrag.

Op een doorsneedag kijkt 90% van de 65-plussers lineair televisie. Onder de 13-19-jarigen is dit slechts 49%. Dit is een fikse daling ten opzichte van 2013, toen nog 67% van de tieners op een dag lineair televisie keek. Het aandeel tieners dat op een dag kijkt naar gestreamd, gedownload of gekocht videomateriaal verdubbelde in twee jaar tijd van 9% naar 18%.

Meer laag- dan hoogopgeleiden kijken lineair televisie en ze besteden hier ook meer tijd aan. Bij het uitgesteld televisiekijken en het bekijken van gestreamd, gedownload en aangekocht videomateriaal is het beeld omgekeerd: dit wordt juist meer door hoogopgeleiden gedaan.

In 2015 luisterde ruim de helft van de bevolking (52%) op een doorsneedag naar de radio op het moment van uitzending. Relatief weinig tieners (26%) luisteren naar de radio en als ze dit wel doen besteden ze hier met dagelijks 2 uur en een kwartier ook beduidend minder tijd aan dan de overige leeftijdsgroepen.

Luisteren naar eigen muziek of audio of luisteren via internet doen relatief veel tieners, respectievelijk 26% en 14%. Ook hoogopgeleiden luisteren relatief vaak via internet (9% deelnemers op een dag). Waar iemand naar luistert hangt meestal ook samen met de apparatuur die diegene gebruikt.

Radio luisteren doen Nederlanders overwegend via een vast radiotoestel of autoradio en luisteren van muziek of audio via internet gebeurt juist relatief vaak via pc of laptop.

Bron: SCP/Broadcast Magazine

Bericht delen