Woensdag 17 januari 2018

Gewoon tv kijken nog altijd favoriet

Televisiekijken doen we nog hoofdzakelijk op een gewoon televisietoestel en op het moment dat het programma wordt uitgezonden. Het uitgesteld kijken en het streamen van video neemt wel toe, met name onder jongeren, maar het live of ‘lineair’ kijken is nog steeds dominant.

Ook radio luisteren doen we nog het meest via het traditionele radiotoestel, al luisteren we steeds meer via internet.

Dit zijn enkele bevindingen uit het donderdag gepresenteerde onderzoek Media:Tijd 2015, een veelomvattend tijdsbestedingsonderzoek waarin gedetailleerde informatie over het mediagebruik in Nederland wordt verzameld.

De uitkomsten van het onderzoek werden donderdag in het Amstelveense Cobra Museum gepresenteerd en mede toegelicht door NPO-onderzoeker Dunya van Troost. “We zien dat het online mediagebruik toeneemt, maar gemiddeld genomen zijn de verschillen ten opzichte van 2013 niet significant te noemen”, aldus van Troost. “Anders is dat als we inzoomen op de verschillende leeftijdsgroepen. De grootste veranderingen doen zich voor in het kijkgedrag van jongeren (13-19) en jong volwassenen (20-34). Daar neemt het lineaire kijken af met respectievelijk 17 en 10 procent ten gunste van het kijken naar gestreamde, gedownloade of gekochte video’s. Verder zien we dat 35-plussers meer uitgesteld zijn gaan kijken.”

De NPO ziet in het onderzoek de bevestiging dat zijn meerjarenbeleid goed aansluit bij het mediagebruik. NPO-bestuurder Shula Rijxman: “De NPO besteedt veel aandacht aan innovatie en online media. Zie bijvoorbeeld de multimediale aanpak die we hebben gekozen voor NPO 3, NPO 3FM en NPO FunX, waarmee we inspelen op het mediagebruik van jongeren. Daarnaast toont het onderzoek aan dat we stevig moeten blijven inzetten op onze lineaire netten en zenders, omdat een meerderheid van ons publiek nog gewoon live televisie kijkt en radio luistert.”

Media:Tijd is een gezamenlijk tijdsbestedingsonderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en organisaties voor mediabereiksonderzoek, waaronder Stichting Kijkonderzoek (SKO) en het Nationaal Luisteronderzoek (NLO). Voor het onderzoek hielden ruim 2.900 respondenten vanaf 13 jaar een week lang iedere 10 minuten hun activiteiten bij.

Bron: NPO/Broadcast Magazine

Bericht delen