dinsdag 16 januari 2018

'Gefuseerde omroepen moeten zich specialiseren'

Na fusies moeten de nieuwe publieke omroepcombinaties zich meer specialiseren op bepaalde thema’s. Dat schrijft de Raad voor Cultuur in een advies aan mediaminister Van Bijsterveldt over de nieuwe meerjarenbegroting van de NPO. De Raad denkt bijvoorbeeld aan thema’s zoals kunst en cultuur, natuur en milieu, mens en gezondheid, levensbeschouwing, en nieuws en achtergronden.

De fusies, waarover nog wordt gepraat, zijn wat de Raad voor Cultuur betreft de meest in het oog springende verandering in het publieke bestel de komende jaren. Het samengaan van omroepen zou moeten bijdragen aan het bereiken van de bezuinigingen die de overheid de publieke omroep oplegt. De Raad wijst erop dat het leeuwendeel daarvan wordt gevonden door in te grijpen in de programmering. Het idee om succesvolle programma’s en series langer te laten doorlopen en meer buitenlands werk aan te kopen, ontmoet begrip bij de Raad. Maar, aldus het advies, een en ander mag geen gevolgen hebben voor kwetsbare genres, zoals drama en kinderprogramma’s van Nederlandse makelij.

De Raad voor Cultuur signaleert verder dat fusies ertoe kunnen leiden dat bepaalde groepen, zoals allochtonen, oudere kinderen en jong volwassenen, niet meer worden bereikt. ‘Daarnaast zijn er de doelgroepen die de nieuwe (aspirant) omroepen, WNL en PowNed, wilden bereiken. Deze konden mede op basis daarvan tot het bestel toetreden. Wanneer deze omroepen uit het bestel stappen of opgaan in een grotere organisatie, geldt ook hier dat een lacune in het publieksbereik van de publieke omroep kan ontstaan’, aldus de Raad.

In het advies wordt ook ingegaan op de nieuwe media. De Raad ondersteunt de keuze van de NPO om vanuit audio- en videopaletten te denken en te werken. Maar, zo schrijft de Raad voor Cultuur, internet dient ook naast de netten en paletten te kunnen bestaan en niet alleen als afgeleide daarvan.

Bron: Spreek’buis

 

Bericht delen