Woensdag 17 januari 2018

Forum voor Democratie wil NPO saneren

Forum voor Democratie (FVD) lanceert een 10-puntenplan voor sanering van de NPO en waarborging van de media-onafhankelijkheid in de aanloop naar de verkiezingen van volgend jaar. “De NPO ontvangt jaarlijks 900 miljoen euro belastinggeld. Dat is 2,5 miljoen per dag. Voor dit geld wordt de Nederlandse bevolking niet goed voorgelicht”, aldus voorzitter Thierry Baudet.

 

Het plan van het FVD is als volgt:

– Alle bestuursleden van de publieke omroepen moeten per direct openbaar maken of ze lid zijn (geweest) van een politieke partij en zo ja van welke partij(en) en gedurende welke periode(s).
– Alle presentatoren van opinieprogramma’s en netmanagers maken per direct openbaar of ze lid zijn (geweest) van een politieke partij en zo ja van welke partij(en) en gedurende welke periode(s).
– Per direct wordt een onafhankelijke (en partijloze) toezichthouder opgenomen in de Raad van Bestuur van de NPO die als exclusieve verantwoordelijkheid heeft om er op toe te zien dat er een evenwichtig en gebalanceerde coverage van de verkiezingscampagne plaatsvindt tot 15 maart 2017 waarbij alle partijen aan bod komen (ook nieuwkomers) en er geen bevoordeling van bepaalde partijen of agendapunten plaatsvindt.
– Er wordt een onafhankelijke Raad van Toezicht voor de NPO ingesteld waarin steekproefsgewijs steeds nieuwe groepen kijkers zijn vertegenwoordigd.
– Alle reclame-uitingen op de publieke omroep worden per 1 januari 2018 afgeschaft. Van een publieke omroep mag je informatieve programma’s verwachten die niet steeds hinderlijk worden onderbroken door reclame. Dit geldt eveneens voor npo.nl.
– De publieke omroep biedt niet langer mee op grote sportevenementen zoals WK, EK, Olympische Spelen, enzovoorts. Dit kost enorm veel belastinggeld en kan uitstekend door de commerciële omroepen worden verzorgd.
– Verantwoording na afloop van alle programma’s: “Dit programma heeft u Euro …. belastinggeld gekost”. Verbieden belangenverstrengeling productiemaatschappijen en loondienstverband bij de publieke omroep zoals nu bij veel hot shot presentatoren helaas gebruikelijk is. Salarissen worden gemaximeerd op de Balkenende norm.
– Slechts twee publieke kanalen die meer gericht zijn op informatie, cultuur en documentaires en minder op verstrooiing en entertainment.
– Taalles op publieke omroep om integratie te bevorderen.
– Stoppen met politieke benoemingen in bestuursfuncties om via deze maatregelen ook het partijkartel verder te ontmantelen.

Het bestuur van Forum voor Democratie wordt gevormd door Thierry Baudet, Rob Rooken, Henk Otten en Jeroen de Vries. De Raad van Advies bestaat uit rechtsfilosoof Paul Cliteur, ex-VVD senator Robert de Haze Winkelman, strafpleiter Theo Hiddema, veiligheidsexpert Edmond Fokker van Crayestein, valuta-expert Hugo Berkhout, politicoloog Arnout Maat en emeritus-hoogleraar Frank Ankersmit.

Bron: FVD/Broadcast Magazine

 

Bericht delen