Dinsdag 16 januari 2018

FNV KIEM wil actie tegen bezuinigingen NPO

FNV KIEM wil zich teweer stellen tegen de ‘volstrekt onrechtvaardige, slechte en bovenal visieloze (nieuwe) korting van 100 miljoen op de publieke omroep’.

‘De aanslag die nu op de publieke omroep wordt gepleegd legt de bijl aan de wortel van iets wat ons allemaal dierbaar is en dat veel meer betekent dan banenverlies. De gedwongen uittocht van talent betekent dat de publieke omroep nog verder wordt verzwakt en dat daardoor uiteindelijk ook de programmakwaliteit op radio, televisie en internet achteruit gaat. Dat mogen we dus niet laten gebeuren.’

De leiding van de publieke omroep wil niet dat er actie gevoerd wordt via de radio en televisie. De vakbond denkt daar anders over. ‘Dat is heel sympathiek naar het publiek toe. Maar we kunnen wel de media gebruiken om op allerlei creatieve manieren de kijker en de luisteraar te laten weten dat deze bezuinigingen hen ook raken. We zullen daarin ook niet terughoudend, maar noodgedwongen grensverleggend moeten zijn. Een doelgericht en proportioneel actie-offensief ook via de media is nodig om te bereiken dat de politiek stevig onder druk wordt gezet om deze onzalige korting van tafel te halen.’

De argumenten die nu gebruikt worden om de bezuiniging op de publieke omroep te legitimeren zijn op zijn zachtst gezegd discutabel, vindt FNV KIEM. ‘Ze zijn een uiting van de visieloosheid die de opstellers van het regeerakkoord met betrekking tot de publieke omroep aan de dag leggen. Als de publieke omroep wordt gedwongen om minder en niet meer alle programmacategorieën te kunnen bedienen, dan moeten we aan de kijker en luisteraar duidelijk maken dat een breed aanbod van programma’s in hun belang is en dat lang niet alles wat nu dreigt te verdwijnen door de commerciële omroepen gemaakt gaat worden. De onafhankelijkheid van het programma-aanbod van commercie en politiek als ook de binding met maatschappelijke stromingen is voor alle Nederlanders een zaak om in de gaten te houden.’

‘Last but not least worden de hardwerkende medewerkers van de publieke omroep gestraft voor de onder de politiek kennelijk nog steeds levende gedachte dat het in Hilversum wel wat minder kan. Na een aantal achtereenvolgende kortingen is de rek er wel uit en dreigt de publieke omroep nu door haar existentiële bodem te zakken. Nog verder bezuinigen kan dus niet en dat zullen we keer op keer via acties naar voren moeten brengen.’

‘Het verlies aan werkgelegenheid onder omroepmedewerkers, bovenop de 600 – 700 banen die nu al verloren gaan, is onnodig en onacceptabel. Direct en indirect gaan in totaal zo’n 1500 banen verloren. Dit kabinet neemt daarmee de verantwoordelijkheid voor een massaontslag onder omroepmedewerkers. Het arbeidsmarktperspectief van veel omroepmedewerkers is onder de huidige marktomstandigheden gering. Daar komt nog bij dat de sociale zekerheid ernstig wordt verslechterd. Ook daar zal de FNV tegen in actie gaan komen.’

Wie actie wil voeren kan zich melden bij het secretariaat van FNV KIEM via secretariaat-cbb@fnv-kiem.nl

Bron: FNV KIEM

Bericht delen