Dinsdag 16 januari 2018

Filmfonds steunt minder films en documentaires

De komende jaren gaat het Nederlands Filmfonds minder speelfilms en bioscoopdocumentaires steunen. Dit staat in het beleidsplan 2013-2016 van de organisatie, dat ter goedkeuring is aangeboden aan het ministerie van OCW. Voortaan krijgen nog maar 25 films en 19 documentaires geld van het fond. Dit waren er 32 en 27.

Het totale aantal producties dat financiële steun krijgt van het fonds wordt teruggebracht van 135 naar 100. Reden hiervoor is de verwachte afname van de bestedingsruimte met 25 procent, van 35,5 miljoen euro naar 26,5 miljoen euro per jaar. Het Filmfonds moet daarnaast extra taken op zich nemen, waaronder festivalfinanciering. Het resterende geld wordt ook op een andere manier besteed. Voor nieuw talent, innovatie en korte animatiefilms is in de plannen 4,1 miljoen euro beschikbaar. Onder ervaren makers van speelfilms, lange animatiefilms, lange documentaires en internationale coproducties is 12 miljoen euro te verdelen. Voor grote bioscoopfilms wordt acht miljoen euro vrijgemaakt.

Naast de 25 speelfilms worden voortaan ook 12 coproducties waarin Nederlandse producenten een minderheidsrol hebben door het fonds ondersteund. De adviescommissies die aanvragen tot nu toe beoordeelden, worden vervangen door filmconsulenten die ingediende filmplannen selecteren en het bestuur adviseren.

Bron: Nederlands Filmfonds

Bericht delen