Woensdag 17 januari 2018

EO stelt uitzending homo-emancipatie uit

De Evangelische Omroep heeft zondag het aangekondigde interview in het programma Het Vermoeden met PKN-dominee Wielie Elhorst over homo-emancipatie niet uitgezonden. De omroep vreest kritiek van de achterban, gezien het thema van de uitzending,

Eind september deed een groep leden van de EO al een beroep op de organisatie om het behoudende karakter dat de omroep vroeger had te handhaven. Nu de IKON is opgeheven en de EO voormalige programma’s van de IKON uitzendt leidt dat tot verontrusting bij een deel van de achterban.

De leden melden het volgende aan de EO: ‘De EO is een omroep geweest die in de reformatorische en evangelicale traditie van het christelijk geloof wil staan en zich daardoor wil laten voeden. De IKON heeft er altijd blijk van gegeven in eerste instantie algemeen religieus te zijn en slechts bij enkele noties uit de Bijbel en de christelijke traditie te willen aansluiten. Men gaf ook primair ruimte aan mensen die afwijzend tegenover de reformatorische traditie (zijn komen te) staan. Als dit een onderdeel van de geestelijke achtergrond van de EO wordt, dan volgt u dezelfde weg als de NCRV en komt naar ons inzicht het bestaansrecht van de EO in het geding.’

Bron: Broadcast Magazine

Bericht delen