Dinsdag 16 januari 2018

EO, IKON en ZvK samen verder

De EO heeft samen met IKON en Zendtijd voor Kerken (ZvK) besloten om het geluid van de kerken ook na 2016 op radio en tv te laten klinken. Dit meldt de EO dinsdag in een persbericht. Het voornemen is om een productiehuis te starten, dat programma’s van IKON en ZvK kan blijven maken. Op korte termijn gaat de EO de huisvesting en ondersteunende diensten van IKON en ZvK al faciliteren. Daarmee dragen de omroepen bij aan een efficiënter publiek bestel.

IKON en ZvK blijven tot 2016 als zelfstandige omroeporganisaties bestaan. EO-directeur Arjan Lock: “We vinden het erg en onverstandig dat de staatssecretaris heeft besloten de kleine levensbeschouwelijke omroepen te schrappen. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om het geluid van de kerken door te laten klinken. We rekenen daarbij wel op de politiek om het geluid van de levensbeschouwelijke stromingen financieel mogelijk te blijven maken.”

Eerder kozen IKON en ZvK voor samenwerking met de NCRV. IKON/ZvK-bestuurder Ton F. van Dijk motiveert de keuze voor de EO: “Er is een nieuwe politieke situatie ontstaan met het schrappen van de uitzendlicentie van IKON en ZvK per 2016. Dat leidt bij ons tot een strategische heroverweging en we zijn tot de conclusie gekomen dat we in samenwerking met de EO de meest kansrijke uitgangspositie hebben om ons geluid te laten voorbestaan. Daarbij gaan we kijken of we na 2016 een productiehuis gaan opzetten. De aangesloten kerkgenootschappen hebben ook unaniem ingestemd met de keuze voor de EO.”

Over de exacte invulling van de samenwerking en de manier waarop overleg met de betrokken kerken vorm kan krijgen vindt de komende tijd overleg plaats.

Bron: EO

Bericht delen