Article header image

Eerste Kamer neemt Mediawet nog niet aan

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW is er nog niet in geslaagd om de nieuwe Mediawet door de Eerste Kamer te loodsen. De staatssecretaris deed dinsdagavond verschillende toezeggingen om de critici over de streep te trekken. Hij moet die beloftes nu eerst op papier zetten. Op 1 maart gaat het debat verder.

Veel partijen in de Eerste Kamer, zoals regeringspartij PvdA en oppositiepartijen CDA, D66, GroenLinks, SP, ChristenUnie en 50Plus zijn zeer kritisch over Dekkers nieuwe Mediawet. De VVD’er wil meer concurrentie en minder amusement bij de publieke omroep.

In de senaat bestaat de vrees dat de NPO een te sturende rol krijgt, dat amusement van het scherm verdwijnt en dat de politiek een te grote rol gaat spelen bij de samenstelling van Raden van Toezicht en Raden van Bestuur in Hilversum.

Tijdens het debat dinsdagavond probeerde Dekker met enkele toezeggingen de bezwaren weg te nemen. Hij is onder meer bereid om de invloed van de politiek bij benoemingen voor omroepfuncties te beperken.

Dekker probeerde ook de ongerustheid over de toenemende macht van de NPO weg te nemen. Er zijn allemaal waarborgen om de invloed te beperken, ook omdat de NPO zelf geen programma’s maakt, stelde Dekker. “De NPO zit aan de voorkant van het traject door te kijken naar het format, de rechten en de kosten. Daarna zijn de omroepen volledig autonoom in het maken van een programma.”

Ook is hij niet bang dat er te weinig amusement op de tv zal komen, omdat het wel een middel mag zijn om het doel te bereiken. Een doel kan bijvoorbeeld het trekken van jongere kijkers zijn.

In de Mediawet wordt ook een fusie van de regionale publieke omroepen geregeld, wat moet leiden tot een besparing van 17 miljoen euro. De fusie moet op 1 januari 2017 een feit zijn, maar dat is volgens de regionale koepelorganisatie ROOS niet meer mogelijk door het voortdurende uitstel van de politiek.

Dekker wil laten uitzoeken of commercials inhoudelijk op dezelfde manier kunnen worden beoordeeld op schadelijkheid als films en tv-programma’s. Hij kwam hiermee tegemoet aan een wens van de SGP in de Eerste Kamer, die grote morele bezwaren heeft tegen de reclame voor Second Love.

De Eerste Kamer wilde niet verder debatteren over de Mediawet, maar eerst de toezeggingen duidelijk op papier hebben. Dekker moet dat uiterlijk volgende week hebben gedaan. De Eerste Kamer gaat dan op dinsdag 1 maart verder.

Bron: NOS/Broadcast Magazine

Bericht delen