Eerste drie omroepen ontvangen Keurmerk Nederlandse Streekomroepen
zaterdag 31 augustus 2019

Eerste drie omroepen ontvangen Keurmerk Nederlandse Streekomroepen

Omroepen WOS (Westland, Maassluis en Midden-Delfland), OPEN Rotterdam (Rotterdam) en OOG (Groningen) ontvangen deze als eerste omroepen het Keurmerk Nederlandse Streekomroepen. De certificaten worden uitgereikt tijdens feestelijke bijeenkomsten op de locaties van de gecertificeerde omroepen.

Met de introductie van het keurmerk maakt de lokale omroepsector een belangrijke stap richting verdere journalistieke professionalisering. Marc Visch, directeur-bestuurder van de Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO), zegt daar over: “Met het keurmerk heeft de sector zelf de lat hoog gelegd. Dat is uniek in de journalistieke wereld. Het is mooi dat deze omroepen nu aan alle vereisten voldoen. De verlening van het keurmerk betekent een erkenning van hun goede werk en de impact die ze in de streek weten te realiseren.”

Volgens Visch gaat het daar niet bij blijven. “Er komen meer omroepen aan die het keurmerk mogen voeren. De lokale journalistiek staat onder druk, maar deze publieke streekomroepen gaan het tij keren.”

De introductie van het keurmerk maakt de journalistieke kwaliteit en professionaliteit van lokale omroepen inzichtelijk. Het keurmerk stelt objectief toetsbare eisen ten aanzien van onder meer de efficiëntie en het productaanbod, die onafhankelijk worden getoetst door het Keurmerkinstituut. Streekomroepen die op alle criteria voldoende scoren mogen het Keurmerk Nederlandse Streekomroepen voeren bij hun dienstverlening. Het keurmerk is drie jaar geldig en kent een tussentijdse controle halverwege deze periode.

Onder meer de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW), de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) en de Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland (OLON) hebben meegewerkt aan de totstandkoming van het keurmerk.

Bron: NLPO/BM

Bericht delen