Woensdag 17 januari 2018

Directeur Clement Postmus verlaat ORN

De Raad van Commissarissen van Omroep Reclame Nederland Holding maakt bekend dat in goed overleg met Clement Postmus is besloten dat hij zijn functie van (statutair) directeur van ORN Holding en zijn overige functies binnen de ORN-groep neerlegt.

De aflopen jaren stonden voor de regionale omroepen en ORN in het teken van een herbezinning over diverse te volgen strategische routes. Postmus heeft daar de afgelopen jaren veel tijd en energie in gestoken. Na 12 jaar van grote betrokkenheid bij ORN heeft hij besloten dat het tijd is zich te gaan richtten op een nieuwe uitdaging.

ORN is Postmus erkentelijk voor de ervaring, kennis en kunde en zijn toewijding in de afgelopen jaren om de regionale omroepen op de landelijke advertentiemarkt te vertegenwoordigen en positioneren. Daarvan zal door de organisatie ook nog een tijd dankbaar gebruik van worden gemaakt, want Postmus blijft tot 1 maart 2017 als adviseur verbonden aan ORN.

In overleg met de 13 regionale publieke omroep-organisaties zal spoedig verder gecommuniceerd worden over de directievoering van ORN.

Bron: ORN/Broadcast Magazine

 

Bericht delen