Dinsdag 16 januari 2018

De oogst van 10 jaar Kijkwijzer

Niet alleen traditionele media, maar ook nieuwe vormen van media-aanbod vragen om maatregelen ter bescherming van jeugdige kijkers. Dat was de belangrijkste boodschap tijdens het congres ‘De oogst van 10 jaar Kijkwijzer’, maandag in Science Center NEMO. Kijkwijzer – geïntroduceerd door het NICAM – waarschuwt met de bekende pictogrammen tot welke leeftijd en waarom een tv-programma, film of game schadelijk kan zijn voor kinderen.

NICAM-directeur Wim Bekkers: “Het classificatiesysteem is ingeburgerd en geaccepteerd, zowel bij het publiek als in de audiovisuele sector”. Maar het in snel tempo veranderende medialandschap brengt nieuwe vraagstukken met zich mee. “De snelle opmars van het explosieve aanbod van internetspelers zoals YouTube, Facebook, Hyves en Google, maar ook buitenlandse zenders, behoeft een effectieve aanpak. Die contentaanbieders zijn niet gebonden aan de afspraken rond Kijkwijzer en een gelijk speelveld is noodzakelijk voor een effectieve bescherming van jonge kijkers. We moeten niet denken in termen van reguleren. Belangrijk is dat de contentaanbieders zelf passende maatregelen treffen.”

Het NICAM neemt, samen met de betrokken branches en buitenlandse zusterorganisaties, initiatieven voor een internationale, Europese aanpak. Het NICAM rekent daarbij op de steun van de Nederlandse overheid en Europese Commissie.

Uit handen van Bekkers ontving Marja van Bijsterveldt, minister van OCW, het eerste exemplaar van een jubileumpublicatie ter ere van tien jaar Kijkwijzer. De minister stak de loftrompet: “Het aantal classificaties steeg fors in de loop der jaren. Negen van de tien ouders gebruikt Kijkwijzer daadwerkelijk en maar liefst 75 procent van de jongeren laat zich erdoor leiden, daar mag u trots op zijn. Achter de feiten gaat een ijzersterk concept schuil. Het imago van het opgeheven vingertje wist u te vermijden. We leven in een informatiemaatschappij, waarin media panic een gezonde eigenschap geworden is. Kijkwijzer is een sterk merk, dat nieuwe uitdagingen – die zich in de toekomst zeker gaan voordoen – goed aankan.”

Bron: Broadcast Magazine

 

Bericht delen