Article header image

De Cock Buning voorzitter Europese toezichthouders

Madeleine de Cock Buning, collegevoorzitter van het Commissariaat voor de Media, is benoemd tot voorzitter van ERGA, het Europese samenwerkingsverband voor toezichthouders in de mediasector. Zij neemt de voorzittershamer over van de Fransman Olivier Schrameck.

Voor het komend jaar heeft de nieuwe ERGA-voorzitter twee prioriteiten: bescherming van minderjarigen en het bevorderen van onafhankelijkheid van media. “In Nederland zien we de media als waardevolle hoeder van de democratie en kunnen media volledig onafhankelijk opereren, maar in sommige andere EU-landen is dit minder vanzelfsprekend. Dit voorzitterschap biedt extra mogelijkheden om als Nederland bij te dragen aan een veilig, pluriform en onafhankelijk media-aanbod in democratisch Europa”, aldus De Cock Buning. “Dat is juist belangrijk in het licht van het nieuwe voorzitterschap en de waarde die ook Nederland aan onafhankelijke media hecht.”

Een ERGA-werkgroep onder leiding van het Commissariaat voor de Media heeft in 2015 al aanbevelingen gedaan die moeten leiden tot betere bescherming van minderjarigen tegen schadelijke audiovisuele media content, zoals fragmenten met extreem geweld. De werkgroep adviseert een geharmoniseerde aanpak in alle EU-lidstaten en een prominente rol voor de combinatie van wetgeving en zelfregulering. Daarnaast pleit ERGA voor een beveiligings- en waarschuwingssysteem dat op alle platforms en op alle apparaten kan draaien, zodat deze aanbevelingen in de loop van 2016 worden omgezet in concrete acties.

De European Regulators Group for Audiovisual Media Services (ERGA) werd begin 2014 op initiatief van de Europese Commissie opgericht. Het is een samenwerkingsverband van alle omroep- en mediatoezichthouders in de 28 EU-lidstaten plus Noorwegen en Liechtenstein. ERGA adviseert de Europese Commissie bij de ontwikkeling en implementatie van de Europese Richtlijn voor Audiovisuele Mediadiensten. Daarnaast biedt ERGA de verschillende Europese toezichthouders een mogelijkheid om samen te werken en ervaringen en expertise uit te wisselen. Deze samenwerking is van groot belang om de snelle veranderingen binnen de mediasector ook internationaal bij te kunnen houden.

De eerste plenaire vergadering van alle ERGA-leden onder leiding van Madeleine de Cock Buning is op woensdag 2 maart 2016 in Amsterdam. De bijeenkomst vindt plaats aan de vooravond van een grote conferentie over de herziening van de audiovisuele mediarichtlijn, georganiseerd door Nederland in het kader van het EU-voorzitterschap. Madeleine de Cock Buning is één van de sprekers op dit congres.

Bron: CvdM/Broadcast Magazine

Bericht delen