Dinsdag 16 januari 2018

De Cock Buning voorzitter CvdM

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW heeft prof. mr. dr. Madeleine de Cock Buning per 1 april aanstaande benoemd tot voorzitter van het Commissariaat voor de Media. De Cock Buning (46) is sinds 2009 lid van het College van commissarissen van het Commissariaat.

Daarnaast is ze hoogleraar aan de Universiteit Utrecht en raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof ‘s-Gravenhage. De Cock Buning vervult verschillende bestuursfuncties, onder meer als vice-voorzitter van de Vereniging voor Auteursrecht (VvA) en als bestuurslid van Stichting Machiavelli. Als voorzitter van het Commissariaat volgt ze Tineke Bahlmann op.

Het Commissariaat voor de Media houdt, als zelfstandig bestuursorgaan, toezicht op de naleving van de Mediawet en de Wet op de vaste boekenprijs. Dat doet het Commissariaat door toezicht op maat voor radio, televisie, videodiensten op aanvraag en Nederlandse boekuitgaven.

Bron: CvdM

Bericht delen