Woensdag 17 januari 2018

De Cock Buning opnieuw voorzitter ERGA

Madeleine de Cock Buning is opnieuw gekozen tot voorzitter van de groep van Europese mediatoezichthouders ERGA. “2017 wordt een belangrijk jaar voor ons als mediatoezichthouders, omdat dan de herziening van de Europese richtlijn voor audiovisuele mediadiensten een cruciale fase ingaat.”

“Ik ben verheugd dat ik mij juist nu kan inzetten voor onafhankelijk mediatoezicht in Europa. Wij constateren een alarmerende ontwikkeling: onafhankelijke media en toezichthouders komen in steeds meer Europese landen onder druk staan. In landen als Polen en Hongarije zijn de media niet vanzelfsprekend vrij van politieke inmenging. Dergelijke signalen bereiken ons inmiddels ook vanuit andere landen, zoals bijvoorbeeld Kroatië en Roemenië. Vanuit ERGA staan wij onze collega toezichthouders zo goed mogelijk bij in hun taak de onafhankelijkheid van de media te waarborgen. Onafhankelijke media spelen een essentiële rol bij eerlijke keuzes voor kiezers in deze vaak nog jonge Europese democratieën. Daar hebben we in heel Europa belang bij.”

Bovendien zet ERGA zich komend jaar verder in voor het toekomstbestendig maken van de bescherming van minderjarigen, zowel binnen traditionele media als zeker ook in het online domein. In 2017 zal ERGA haar onderzoek naar de maatregelen die de markt neemt om minderjarigen te beschermen publiceren. Dit onderzoek dient ter ondersteuning van maatregelen die de Europese Commissie in voorbereiding heeft voor de bescherming van minderjarigen online. Deze nieuwe richtlijn van de Europese Commissie ligt momenteel ter besluitvorming voor aan het Europees Parlement en de Lidstaten.

Bron: CvdM/Broadcast Magazine

Bericht delen