Article header image

CvdM in 2016: beschermen en vooruitkijken

Het Commissariaat voor de Media wil in 2016 de kijker beschermen en de blik vooruit richten. Dat blijkt uit de Toezichtbrief 2016, waarin de toezichthouder staatssecretaris Sander Dekker informeert over de speerpunten. Het Commissariaat kiest jaarlijks specifieke toezichtthema’s. In 2016 zijn dat beschermen en vooruitkijken, 2015 stond in het teken van onafhankelijkheid en transparantie.

In een medialandschap dat voortdurend in ontwikkeling is, zijn onafhankelijkheid, pluriformiteit en toegankelijkheid van het media-aanbod niet vanzelfsprekend. Het Commissariaat zal er scherp op toezien dat de onafhankelijkheid van het media-aanbod gewaarborgd blijft, of dat nu is op televisie, op de radio of in het online aanbod. Ter bescherming van de kijker ziet het Commissariaat daarnaast toe op de rechtmatige besteding van publiek geld voor media-aanbod en op de herkomst van financiering van het media-aanbod.

De snelle en ingrijpende wijzigingen in het medialandschap als gevolg van digitalisering, globalisering en convergentie, benadrukken de noodzaak van een toezichthouder die bewust de blik vooruit richt en daarbij steeds vanuit zijn kernwaarden opereert. Het Commissariaat volgt de ontwikkelingen op de voet, monitort op welke onderdelen er risico’s kunnen ontstaan voor wat betreft de onafhankelijkheid, pluriformiteit en toegankelijkheid van het media-aanbod en treedt waar nodig op om het gelijke speelveld tussen de diverse aanbieders van media-aanbod te bewaken.

Ook Europese ontwikkelingen vergen dat de blik vooruit wordt gericht. Onder voorzitterschap van Madeleine de Cock Buning zal ERGA in 2016 stappen zetten in de harmonisering van onafhankelijk toezicht op media. In maart 2016 organiseert het Commissariaat een bijeenkomst van ERGA in Nederland die in het teken zal staan van de digitale ontwikkeling van het medialandschap en de gevolgen daarvan voor toezicht op audiovisuele media in de verschillende lidstaten. Bovendien zet het Commissariaat zijn voortrekkersrol binnen ERGA op het gebied van de bescherming van minderjarigen voort. Door op deze manier vooruit te kijken levert het Commissariaat een bijdrage aan Europese regelgeving die toekomstbestendig, uitvoerbaar en handhaafbaar is.

Bron: CvdM/Broadcast Magazine

Bericht delen