COVID-19 protocol voor audiovisuele sector
dinsdag 19 mei 2020

COVID-19 protocol voor audiovisuele sector

Voor de Nederlandse audiovisuele sector is een COVID-19 protocol opgesteld, bedoeld voor iedereen die betrokken is bij de verschillende soorten audiovisuele producties. Het bevat gedragsregels en richtlijnen met betrekking tot hygiëne, voorzorgs- en beschermingsmaatregelen.

Deze hebben als doel een zo veilig mogelijke werksituatie te garanderen tijdens de COVID-19-pandemie. Het protocol is vastgesteld in overleg en met inbreng van de verschillende branche- en beroepsverenigingen en andere belanghebbende partijen.

Downloads

1. COVID-19 Protocol AV-sector (versie 1.0, 18 mei 2020)

2. Bijlage: Indicatieve risico-analysetabel (versie 1.0, 18 mei 2020)

3. Toolkit COVID-19 audiovisuele sector (DAFF)

Toelichting
Het protocol is een dynamisch document dat steeds aansluit bij de (veranderende) richtlijnen van het kabinet en RIVM. Deze zijn vertaald naar algemene maatregelen die getroffen moeten worden in verschillende risicosituaties, onderverdeeld in LOW, MEDIUM en HIGH RISK. Onderdeel van het document is een indicatieve risico-analysetabel waarin de richtlijnen zijn gespecificeerd voor de verschillende fases in een audiovisuele productie per afdeling/discipline en bijbehorende functies.

Dit protocol biedt een leidraad om producties te starten en hervatten – thuis, op kantoor, in de studio en binnen of buiten op locatie. In aanvulling hierop heeft de Dutch Academy For Film (DAFF) een Toolkit ontwikkeld met praktische tips & tricks voor op de werkvloer, gericht op drama, commercial en documentaire. Deze stukken zullen op basis van voortschrijdend inzicht geactualiseerd blijven worden.

Daarbij moet de kanttekening worden geplaatst dat het protocol op zichzelf nog geen antwoord biedt op alle vraagstukken waarmee de sector te stellen heeft als gevolg van de coronacrisis. Er lopen gesprekken over het dekken van risico’s, mogelijkheden tot afsluiten van verzekeringen en het dragen van meerkosten. Uiteindelijk dient per individuele productie de afweging gemaakt te worden of en op welke wijze het in de huidige situatie verantwoord is om te draaien/produceren.

Het protocol is in korte tijd opgesteld door een werkgroep bestaande uit: Doreen Boonekamp (voorzitter, zelfstandig adviseur, directeur a.i. Nederlands Film Festival), Antoinette Beumer (regisseur, schrijver, hoofd drama/creative producer RTL/Videoland), Boudewijn Beusmans (CEO EndemolShine), Roel Burgman (zakelijk leider Media VPRO), Floor Onrust (producent Family Affair Films, bestuurslid DAFF) en Janneke Slöetjes (zelfstandig adviseur, v/h director of public policy Netflix).

Zij werden bijgestaan door juridisch adviseur Hugo Klaassen en de bureaus van producentenverenigingen NCP en NAPA, die de opdracht verleenden. Zij deden het werk in samenwerking met en vóór de audiovisuele sector – van individuele personen en bedrijven tot publieke en commerciële omroepen en beroepsverenigingen.

Bron: NCP/NAPA/BM

Bericht delen