Article header image

Contract NOS-Fox Sports is aangepast

Het Commissariaat voor de Media bevestigt dat de afspraak waarbij voor de betaalzender Fox Sports gratis Ster-zendtijd aan Eredivisie Media en Marketing (EMM) ter beschikking werd gesteld rond NOS Studio Sport uitzendingen, is aangepast. Daarmee is opnieuw een belangrijke stap gezet in de zaak rond de Eredivisierechten.

Commissariaat voorzitter Madeleine de Cock Buning: “De publieke omroep hoort onafhankelijk en transparant te zijn. Het Commissariaat ziet de aangepaste afspraken dan ook als een positieve ontwikkeling. Daarmee wordt oneerlijke concurrentie met commerciële media-instellingen voorkomen. Voor het Commissariaat was het een voorwaarde dat de afspraken in een protocol zijn neergelegd zodat onafhankelijkheid en transparantie ook in de toekomst zijn gegarandeerd. Dat is steeds onze inzet geweest.”

Onderdeel van het contract dat de NOS sloot met EMM over het uitzenden van samenvattingen van Eredivisiewedstrijden was de afspraak dat rond de Studio Sport uitzendingen ook Ster zendtijd gratis ter beschikking werd gesteld. De afgelopen maanden heeft het Commissariaat voor de Media zowel de NPO, de NOS als de Ster erop gewezen dat het betrekken van afspraken over Ster zendtijd niet meer past bij de onafhankelijkheid en transparantie die hoort bij de publieke omroep. Door het protocol dat nu op initiatief van de NPO is opgesteld, worden deze zaken nu voor de lange termijn geborgd.

Eerder had de NOS na sommatie van het Commissariaat voor de Media al een aantal afspraken aangepast die de commerciële belangen van de betaalzender Fox Sports dienden. Nu het contract wordt aangepast, zal het CvdM moeten besluiten of het onderzoek naar het eredivisiecontract kan worden afgerond. Over de elementen die nu nog in onderzoek zijn, kunnen op dit ogenblik geen mededelingen worden gedaan.

Bron: CvdM/Broadcast Magazine

Bericht delen