Commissariaat positief over beleidsplan NPO, maar wil verdere uitwerking
maandag 8 februari 2021

Commissariaat positief over beleidsplan NPO, maar wil verdere uitwerking

Het Commissariaat voor de Media is positief over het concessiebeleidsplan van de NPO. Het aangekondigde genrebeleid zal wel verder uitgewerkt moeten worden.

Op verzoek van demissionair minister Arie Slob heeft het Commissariaat voor de Media inmiddels advies uitgebracht over het Concessiebeleidsplan 2022-2026 van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO).

Het Commissariaat adviseert verdere uitwerking van het aangekondigde genrebeleid. Belangrijk hierbij is een actieve rol van de redacties van de omroepen op genre-niveau. De omroepen dienen in staat te worden gesteld een scherp profiel neer te zetten voor profilering richting hun achterban met daarbij passende programmakeuzes.

Alleen dan kan de externe pluriformiteit van het publieke omroepbestel blijven bestaan. Daarnaast is het van belang dat er transparant wordt gecommuniceerd over programmakeuzes, de rol van externe producenten en over de samenwerking van de publieke omroep in NLZiet.

Voor een gezond medialandschap dient de NPO oog te hebben voor een zo eerlijk mogelijk speelveld. Dat betekent volgens het Commissariaat dat kritisch moet worden gekeken naar de meer prominente rol die de NPO wenst voor amusement. Dit genre is juist voor de commerciële partijen van groot belang en hoort als een zelfstandig genre niet tot de kerntaak van de publieke omroep.

Voor een zo eerlijk mogelijk speelveld is ook van belang dat in de prestatieovereenkomst die dit jaar nog zal worden gesloten, voldoende concrete afspraken worden gemaakt, met duidelijke kwalitatieve en kwantitatieve doelstelling.

Bron: CvdM/BM

Bericht delen