Dinsdag 16 januari 2018

CDA wil een aparte status voor L1

Het CDA in het Limburgs provinciaal bestuur wil een aparte status voor de regionale publieke omroep L1 binnen de nieuwe Mediawet. CDA-statenlid Max Ruiters verwijst in schriftelijke vragen naar een motie die dinsdag in de Eerste Kamer is ingediend over speciale bevoegdheden voor Omroep Friesland en die op een meerderheid kan rekenen.

Om het belang de Friese taal, cultuur en identiteit te onderstrepen moet die omroep een eigen mediaraad krijgen met vergaande taken en bevoegdheden binnen de op te richten RPO (Regionale Publieke Omroep). Die krijgt de concessie voor alle 13 regionale omroepen en wordt verantwoordelijk voor de verdeling van het budget en alle niet-inhoudelijke zaken.

Volgens CDA-statenlid Ruiters is het logisch dat L1 een soortgelijke uitzonderingspositie krijgt. Want het Limburgs is in 1997 net als het Fries en het Nedersaksisch erkend als minderheidstaal door het Europese Handvest, aldus Ruiters. Hij wil dat het provinciebestuur zo snel mogelijk in actie komt richting regering en Eerste Kamer om dat te bewerkstelligen.

Volgende week dinsdag wordt het debat over de Mediawet in de Eerste Kamer waarschijnlijk hervat.

Bron: 1Limburg/Broadcast Magazine

Bericht delen