Campagne RTV NH is niet stigmatiserend

“Huizen er nog andere jihadgezinnen in het gooi?” is geen stigmatiserende uitspraak voor moslims. Tot die conclusie kwam de Stichting Reclame Code Commissie (SRC). De commissie boog zich over de slogan naar aanleiding van de recente postercampagne van RTV NH.

RTV NH kaartte in diverse Noord-Hollandse gemeenten actuele lokale kwesties aan op reclameposters. De ‘jihadgezinnen’-variant leidde tot controverse: over de in het Gooi gebruikte slogan kwamen vier klachten binnen bij de SRC. De commissie stelt RTV NH op vrijwel alle punten in het gelijk. Volgens de uitspraak is de poster niet stigmatiserend voor moslims in algemene zin of voor de gemeenten waar de posters hingen. Ook uitspraak is ook niet in strijd met de goede smaak of fatsoen, vormt geen gevaar voor de openbare orde en er wordt niet geappelleerd aan angst of bijgelovigheid.

De SRC heeft één punt van kritiek op de campagne. Zij vond dat de posters verwezen naar leden van de twee gezinnen die in het nieuws kwamen na hun arrestatie. Ze zouden vergevorderde plannen hebben om deel te nemen aan de jihad in Syrie. De posters zouden hen nodeloos in een kwaad daglicht hebben geplaatst, omdat later bleek dat sommigen van hen ten onrechte waren opgepakt.

“De Commissie acht op grond van het voorgaande de reclame-uiting – ten aanzien van de gezinnen waaraan in deze uiting wordt gerefereerd – in strijd met artikel 4 NRC. Zij beveelt de adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken. Voor het overige wijst zij de klacht af”, aldus de SRC.

Bron: RTV NH/Broadcast Magazine

 

Bericht delen