Dinsdag 16 januari 2018

Camera's welkom bij Raad voor de Journalistiek

Tijdens zittingen van de Raad voor de Journalistiek mogen voortaan beeld- en geluidsopnamen worden gemaakt. De plenaire vergadering van de Raad heeft een regeling opgesteld waarin de voorwaarden staan voor de toelating en het gebruik van opname-apparatuur. Het betreft een experiment voor één jaar waarmee op 1 maart 2012 wordt begonnen.

Zittingen van de Raad voor de Journalistiek zijn sinds jaar en dag openbaar, maar tot nu toe was het beleid om het maken van opnamen niet toe te staan. De Raad meent dat door uitbreiding van de openbaarheid meer inzicht kan worden geboden in de werkwijze van het college dat klachten over journalistiek behandelt. Met het toelaten van camera’s wordt tegemoet gekomen aan de behoefte van nieuwsmedia aan visuele informatieverschaffing.

De regeling bevat enkele beperkingen van de openbaarheid. Er mogen geen opnamen worden gemaakt als daartegen bezwaar bestaat bij een van de op de zitting aanwezige partijen. In voorkomende gevallen kan de voorzitter beeld- of geluidsregistratie verbieden in het belang van een ongestoorde behandeling van de zaak.

De volledige tekst van het protocol voor het maken van beeld- en geluidsopnamen is gepubliceerd op de website van de Raad.

Bron: Raad voor de Journalistiek

Bericht delen