BNNVARA en Van Nieuwkerk houden zich aan beloningscode
woensdag 27 maart 2019

BNNVARA en Van Nieuwkerk houden zich aan beloningscode

Op verzoek van minister Slob van OCW heeft de NPO onderzocht of de gemaakte afspraken tussen BNNVARA en presentator Matthijs van Nieuwkerk in overeenstemming zijn met de bepalingen uit de Beloningscode Presentatoren Publieke Omroep (BPPO). Hieruit blijkt dat alles volgens de regels gaat. Rond de presentatie van het programma College Tour is geen ‘salarisconstructie’ geconstateerd. De NPO heeft de uitkomsten van dit onderzoek inmiddels met de minister gedeeld.

Voor dit onderzoek heeft Van Nieuwkerks opdrachtgever BNNVARA de NPO in de gelegenheid gesteld om alle relevante documenten in te zien. Ook is op alle gestelde vragen antwoord gegeven. Uit al deze informatie komt naar voren dat er geen sprake is van het overschrijden van het voor Matthijs van Nieuwkerk geldende maximaal toe te kennen honorarium. Ook wordt voldaan aan de toepasselijke bepalingen uit het BPPO.

Matthijs van Nieuwkerk valt, zolang het lopende contract met BNNVARA duurt, onder het vorige BPPO. Deze beloningscode kende toen nog de mogelijkheid om in bijzondere gevallen presentatoren boven de WNT-norm (Wet Normering Topinkomens) te belonen, met toestemming van de Raad van Bestuur van de NPO. Deze uitzonderingsregel is in 2017 door het NPO-bestuur afgeschaft, maar wel met de toevoeging dat lopende contracten gerespecteerd zullen worden.

De NPO vindt het jammer dat er ophef is ontstaan rond de verdiensten van deze presentator, zeker nu is bevestigd dat alles volgens de regels verloopt, iets wat omroep BNNVARA ook zelf aan het ministerie heeft laten weten. Shula Rijxman, voorzitter van de Raad van Bestuur van NPO: “Matthijs van Nieuwkerk vervult met zijn eindeloze energie en vakmanschap al jaren een ongekend grote rol bij de uitvoering van de missie van zijn omroep BNNVARA, maar ook bij het uitvoeren van de taak van de gehele landelijke publieke omroep. Daar hebben we als NPO heel veel waardering voor. En het publiek ook, zo blijkt uit de constante hoge kijk- en waarderingscijfers voor de programma’s van Van Nieuwkerk.”

Bron: NPO/BM

Bericht delen