Woensdag 17 januari 2018

Bestrijding illegaal televisieaanbod werpt vruchten af

De aanpak van illegaal televisieaanbod is een succes: in anderhalf jaar tijd is zo’n tachtig procent van de illegale aanbieders offline gegaan. Sinds 2016 werken de legale Nederlandse aanbieders van televisiepakketten intensief samen om illegaal tv-aanbod effectiever op te sporen en te bestrijden. Zij zijn tevreden met de resultaten, maar zien wel een verplaatsing van de illegale activiteiten naar illegale IPTV-streams en apps.

Illegaal tv-aanbod is een vorm van fraude, waarbij versleutelde uitzendingen zonder toestemming en tegen betaling door criminelen worden aangeboden. Technisch gesproken gaat het om zogenaamde control word sharing en om illegale (live) streaming. Vaak omvat het illegale aanbod zowel de algemene televisiekanalen als premium kanalen, waaronder (betaalde) sportkanalen.

De legale pakketaanbieders wisselen actief openbare gegevens uit over illegale aanbieders, wijzen dergelijke aanbieders op het illegale karakter van hun handelspraktijken en doen aangifte bij de politie. Mathieu Andriessen, directeur NLConnect: “Sinds de start van onze werkgroep is een grote afname in het aantal illegale aanbieders bereikt, mede door onze activiteiten. Dat stemt tot enige tevredenheid. Maar we blijven waakzaam. Illegale aanbieders misleiden consumenten door de indruk te wekken dat hun aanbod toegang geeft tot legale content. Piraten hebben steeds professionelere websites en marketing, waardoor consumenten steeds geraffineerder worden misleid. Daar blijven we tegen strijden.”

In mei van dit jaar oordeelde het Europese Hof dat de verkoop van mediaspelers met daarop vooraf geïnstalleerde applicaties niet langer is toegestaan. Veel illegale aanbieders zijn naar aanleiding van die uitspraak gestopt. Ook zijn er invallen geweest bij aanbieders van control word sharing. Andriessen: “De resterende aanbieders zoeken nu naar nieuwe wegen, zoals online IPTV streams en apps. Het werkveld van de piraten verplaatst zich. Het blijkt echter moeilijk om apps met illegaal tv-aanbod te laten verwijderen uit bijvoorbeeld de Android app store van Google.”

Het legale aanbod van IPTV en andere vormen van digitale televisie is in ons land goed ontwikkeld. Legale aanbieders investeren in gebruiksvriendelijke platforms en bieden toegang tot een groot aanbod aan algemene en premium televisiezenders, veelal inclusief Video on Demand en mogelijkheden om gemiste uitzendingen eenvoudig terug te kijken. Ook werken zij aan voorlichting over en vindbaarheid van dit legale aanbod, zoals via film.nl. De bestrijding van illegaal tv-kijken is een gezamenlijk initiatief van NLConnect (de vereniging van telecom- en kabelbedrijven), de televisieaanbieders KPN, M7 en VodafoneZiggo en van FOX Networks Group.

Bron: NLConnect/BM

factsheet legaal en illegaal tv aanbod

Bericht delen