Dinsdag 16 januari 2018

Beeld en Geluid zoekt koninklijk videomateriaal

Een maand geleden startte Beeld en Geluid met de grote inzamelingscampagne Mijn Band Met Oranje. Amateurfilmers werd gevraagd hun videomateriaal over het koninklijk huis bij Beeld en Geluid aan te melden.

Inmiddels zijn al tientallen banden met koninklijk videomateriaal via de actiesite www.mijnbandmetoranje.nl bij Beeld en Geluid binnengestroomd. Van bijzonder opnames van prins Bernhard in Afrika tot recentere materiaal van koningsbezoeken in het land.

Vanaf  zaterdag 24 augustus gaat Beeld en Geluid met een Roadshow het land in om op tien verschillende locaties videomateriaal te gaan inzamelen. Van het Preuvenemint in Maastricht en het Noorderzonfestival in Groningen, tot het stadsarchief in Rotterdam en Amsterdam.

De inzamelingscampagne gaat door tot eind 2013. Aanleiding voor het project is de viering van 200 jaar Koninkrijk. De NOS telt een film samen van het geselecteerde materiaal en zal deze rond de eerste Koningsdag in 2014 uitzenden. Een uitgebreidere versie van de film komt op dvd, die De Telegraaf in dezelfde periode met de krant verspreidt. Beide films en het amateurfilmmateriaal worden opgenomen in de collectie van Beeld en Geluid.

B&G bezit al een grote collectie smalfilm amateurmateriaal. Dit is een waardevolle bron gebleken voor bijzondere beelden en onderzoeksdoeleinden. Amateurfilm en -video geeft, in zijn historische context bezien, inzicht in de manier waarop filmers naar de maatschappij keken. Vanaf de jaren tachtig vond een grote democratisering van het amateurfilmen plaats door de komst van betaalbare videoapparatuur.

Dit resulteerde in veel en divers materiaal. Desondanks is er een grote lacune in de collectie van Beeld en Geluid, juist in deze periode. Bovendien dreigen de videodragers, veelal tape, en het daarop opgeslagen materiaal steeds verder in verval te raken. Daardoor wordt de noodzaak om dit culturele erfgoed zo snel mogelijk te verzamelen en veilig te stellen voor komende generaties steeds dringender.

Bron: Beeld en Geluid

Bericht delen