woensdag 17 januari 2018

Beeld en Geluid en gemeente Hilversum intensiveren samenwerking

Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en de gemeente Hilversum gaan de komende drie jaar intensiever samenwerken. Daartoe hebben waarnemend algemeen directeur Tom De Smet van Beeld en Geluid en wethouder Wimar Jaeger van Media en Cultuur een intentieovereenkomst ondertekend.

In de overeenkomst zijn belangrijke doelstellingen vastgelegd. Zoals het versterken van de positie van de mediastad; verdere investering in de landelijke zichtbaarheid van de mediacultuur; stimulering van regionale innovatie en talentontwikkeling; profilering van het journalistieke nieuwskarakter van Hilversum en tevens aanvullende investering in de groei van Dutch Media Week als (inter)nationaal evenement.  

Daarnaast stimuleren en ondersteunen de gemeente en Beeld en Geluid de organisatie van programma’s en activiteiten waarmee talent wordt aangetrokken. Start-ups en jonge bedrijven moeten makkelijker hun weg kunnen vinden naar Hilversum, het Media Park en Beeld en Geluid.

Het al bestaande netwerk van instellingen en bedrijven binnen de creatieve industrie wordt versterkt. In dit verband ambiëren Beeld en Geluid en gemeente Hilversum een landelijke voortrekkersrol. Bijzondere aandacht wordt verder gegeven aan het profileren van het journalistieke-nieuwskarakter dat past bij Hilversum Mediastad. Om dat te bereiken organiseren de twee partijen gezamenlijke relevante evenementen en inhoudelijke programma’s.

Zo zal samen met andere partners jaarlijks het Festival van de persvrijheid worden georganiseerd en vinden in Hilversum een aantal andere activiteiten speciaal voor mediaprofessionals en geïnteresseerden plaats.

“Beeld en Geluid is het clubhuis van de mediawijsheid. De gemeente Hilversum wil graag dat de volgende generatie kinderen uit Gooi- en Vechtstreek op mediagebied de wijste van de wereld zijn”, aldus werhouder Wimar Jaeger.

Bron: Beeld en Geluid/BM

Bericht delen