Woensdag 17 januari 2018

Arie Slob: "Geld publieke omroep bijna op"

Het geld van de Nederlandse Publieke Omroep raakt op omdat adverteerders in rap tempo minder geld uitgeven aan tv-reclame. Daarvoor waarschuwt minister Arie Slob (Media). “Als er niets verandert, loopt het budget van de NPO in 2019 terug met circa 60 miljoen.”

Adverteerders steken hun budget steeds meer in online-reclame, en minder in traditionele media zoals tv en kranten, schrijft Slob in een Kamerbrief over de Mediabegroting 2018. De teruglopende advertentiekosten konden tot nu toe worden opgevangen vanuit de Algemene Mediareserve, maar ook die raakt nu uitgeput.

“Ik tref een situatie aan waarin Ster-inkomsten onverwacht snel en sterk dalen”, aldus Slob. “Voor volgend jaar kunnen we dit nog opvangen vanuit de Algemene Mediareserve. Als er niets verandert, loopt het budget van de NPO in 2019 terug met circa 60 miljoen. Daarom geef ik nu al een waarschuwing af.”

De opbrengst van Ster was 218 miljoen in 2014, in 2015 was dat 197 miljoen en in 2016 daalde het opnieuw naar 187 miljoen. In 2008 stond de teller nog op 226 miljoen euro.

Ruud de Langen van Mindshare toonde zich recent kritisch over het nieuwe commerciële beleid van Ster, waarbij de reguliere bureaukorting van 15% vervalt en de tarieven voor alle adverteerders hetzelfde zijn, ook als zij buitengewoon veel zendtijd willen inkopen. 

NPO-voorzitter Shula Rijxman reageert als volgt op de brief van minister Slob over de Mediabegroting 2018: “We herkennen het beeld dat minister Slob schetst van de dominantie van grote internationale platforms, met name ook als het gaat om het binnenhalen van advertentiegelden. Het grootste deel daarvan verdwijnt in de zakken van grote platforms als Google en Facebook.”

“Teruglopende inkomsten maken dat het steeds moeilijker wordt voor de publieke omroep om zijn taak nog te kunnen vervullen voor het Nederlandse publiek. En de mogelijkheden om als niet-commerciële publieke omroep extra inkomsten te realiseren zijn beperkt. Terwijl de publieke omroep juist nu -meer dan ooit- de taak en verantwoordelijkheid heeft om de samenleving op een van politiek en commercie onafhankelijke wijze te informeren en te verbinden. Dat is ook de reden waarom we de afgelopen jaren zo fel gekant zijn geweest tegen alle bezuinigingen en hebben aangegeven dat er juist geld BIJ moest.”

De NPO spreekt het vertrouwen uit dat het kabinet en de Tweede Kamer de urgentie zullen erkennen.

Bron: AD/NPO/BM

Bericht delen