Dinsdag 16 januari 2018

RNW stopt Nederlandse uitzendingen op 11 mei

Op vrijdag 11 mei zal met een 24-uurs radiomarathon afscheid worden genomen van de Nederlandstalige radiouitzendingen van Radio Nederland Wereldomroep. Dat heeft RNW gemeld op de eigen site.

Peter Veenendaal, hoofd van de Nederlandse afdeling: “We zullen uitvoerig stilstaan bij 65 jaar radio voor Nederlanders in het buitenland. Het wordt prachtig, maar ook het einde van een tijdperk”. De stap wekt enige verbazing, omdat het kabinet van plan is de taakomschrijving van RNW per 1 januari 2013 te wijzigen. Nederlandstalige uitzendingen zijn dan niet meer noodzakelijk. De Tweede Kamer en Eerste Kamer moeten het kabinetsvoornemen echter nog goedkeuren.

Door de bezuinigingen daalt het budget van de Wereldomroep volgend jaar van 46 miljoen euro naar 14 miljoen euro per jaar. Het aantal medewerkers zakt van 350 naar 80 à 100. De afgeslankte Wereldomroep wil zich met name gaan richten op delen van Afrika, het Midden-Oosten, Zuid-Amerika en China. Het kabinet wil dat de omroep zich beperkt tot één kerntaak: de verspreiding van het vrije woord, met name in landen waar de persvrijheid onder druk staat.

Bron: Broadcast Magazine

Bericht delen