Dinsdag 16 januari 2018

Sociaal plan voor Wereldomroep

Dinsdag hebben Radio Nederland Wereldomroep en de betrokken vakbonden NVJ, CNV en FNV Kiem het sociaal plan ondertekend zoals dit gaat gelden bij de reorganisatie van de Wereldomroep. De reorganisatie van de Wereldomroep zal plaatsvinden in 2012.

Het kabinet heeft het budget voor de Wereldomroep verlaagd met ruim 70 procent. Daarmee gaat het budget van de omroep vanaf 2013 van 46 miljoen naar 14 miljoen euro per jaar. De Wereldomroep zal zich toeleggen op het bieden van betrouwbare en onafhankelijke informatie aan mensen in landen zonder vrije pers.

Het sociaal plan is erop gericht om zoveel mogelijk medewerkers van werk naar werk te begeleiden. “We organiseren nu al veel cursussen en trainingen om zo het perspectief van werknemers te verbeteren”, zegt algemeen directeur Jan Hoek. “Daarnaast hebben we rekening gehouden met ons specifieke personeelsbestand met meer dan dertig nationaliteiten. Een deel van het plan is dan ook gericht op repatriëring, indien mensen terug willen naar het land van herkomst.”

De Wereldomroep werkt momenteel intensief aan de nieuwe organisatie gericht op free speech. De omroep onderzoekt welke doelgebieden en –groepen relevant zijn en welke content toegevoegde waarde heeft. De verwachting is dat het plan voor de nieuwe organisatie in het tweede kwartaal van 2012 gereed is. Daarna volgt de reorganisatie.

Bron: Wereldomroep

Bericht delen