Dinsdag 16 januari 2018

Sociaal plan MCO aanvaard

De leden van FNV KIEM bij het Muziekcentrum van de Omroep (MCO) hebben ingestemd met het ‘principeakkoord sociaal plan’. Het MCO functioneert met de huidige formatie door tot 1 augustus 2013. Dan wordt de definitieve boventalligheid ingevuld. Het budget van het MCO is door de regering bijna gehalveerd waardoor er veel arbeidsplaatsen moeten verdwijnen.

Het doel dat de sociale partners, waaronder FNV KIEM, zich hebben gesteld is het aantal gedwongen ontslagen (ontslagen op grond van afspiegeling) zoveel mogelijk te beperken. Dit kan onder meer door een gunstige vertrekregeling: een uitkering op basis van het arbeidsverleden van maximaal 60 maanden, 83 procent van het laatste salaris alsmede 100 procent pensioenopbouw tijdens de uitkeringsduur of naar keuze afkoop tegen 100 procent van de gekapitaliseerde aanvullingen op de WW.

Dit sociaal plan biedt daarnaast ruimte voor vrijwillig vertrek op initiatief van de werknemer als deze de plaats in neemt van een boventallige werknemer, de zogenaamde plaatsmakersregeling. Ook zijn er bedragen beschikbaar voor begeleiding (€ 5000) en scholing (€ 8000) van werknemers die nu van werk naar werk kunnen worden begeleid.

Bron: FNV KIEM/Broadcast Magazine

 

Bericht delen