Dinsdag 16 januari 2018

'Regionale omroepen stoppen met DAB+'

De radio-uitzendingen via DAB+ van de regionale omroepen zullen in 2017 stoppen als de overheid de dubbele kosten die daarmee gemoeid zijn niet compenseert, en daar ziet het naar uit. Dat meldt ROOS, die de belangen behartigt van de 13 publieke regionale omroepen in Nederland.

In de brief die minister Kamp naar de Tweede Kamer stuurde over de digitalisering van de radio-ether wordt met geen woord gerept over de DAB+ uitzendingen van de regionale omroepen en de financiering daarvan. Uit eigen middelen willen en kunnen de regionale omroepen de extra kosten voor uitzendingen niet betalen. Vanaf 2017 moet de regionale omroep al een bezuiniging van 17 miljoen euro doorvoeren.

De regionale publieke omroepen en de niet-landelijke commerciële omroepen gebruiken nu samen een frequentienetwerk en onduidelijk is hoe dat in de toekomst verder moet. Momenteel wordt de regionale omroep gecompenseerd voor de dubbele kosten die het uitzenden via DAB+ naast de FM met zich meebrengt. Als deze compensatie op 1 september 2017 stopt zullen de regionale omroepen hun radio-uitzendingen via DAB+ moeten stoppen. Als de regionale omroepen stoppen met de DAB+ uitzendingen komen ook de uitzendingen van de niet-landelijke commerciële omroepen in het gedrang omdat hogere kosten voor deze omroepen ook niet op te brengen zijn.

Met de brief wordt voorbijgegaan aan de belangrijke rol die de regionale publieke omroep tot nu toe heeft gespeeld bij de ontwikkeling van de DAB+ uitzendingen in Nederland. Dat de regionale omroep een positieve bijdrage aan het digitaliseringbeleid heeft geleverd blijkt uit onafhankelijk onderzoek van onderzoeksbureau Kwink. De regionale omroepen hebben volgens het onderzoek zelfs meer gedaan dan redelijkerwijs verwacht mocht worden om een netwerk te realiseren. ROOS wordt gezien als de kartrekker van de digitalisering in de bovenregionale kavel (BRK). Kwink: ‘Zonder ROOS was het partijen waarschijnlijk niet gelukt om de infrastructuur van de grond te krijgen.’

De regionale omroepen willen ook over voldoende capaciteit beschikken zodat er kwalitatief hoogwaardige en innovatieve radio-uitzendingen via DAB+ kunnen worden uitgezonden. De landelijke publieke en commerciële omroepen hebben al minimaal 128kbps capaciteit ter beschikking en voor de niet-landelijke omroepen wordt ook meer capaciteit gezocht. De regionale omroep echter moet het nu, en straks, doen met slechts 64kbps. Het beperkt de regionale omroep in zijn innovatieve mogelijkheden en de kwaliteit van de uitzendingen is daardoor slechter. Aan die ongelijke verdeling van de frequentieruimte moet wat ROOS betreft ook een einde komen.

Het is dus zaak dat de minister de regionale publieke omroep ook na 1 september 2017 ondersteunt, zowel financieel als met voldoende frequentieruimte. Alleen dan blijven de regionale omroepen te ontvangen via DAB+ en blijven ze mede-aanjager van het DAB+-beleid.

Op 24 mei debatteert de Tweede Kamer met de minister over het digitaliseringsbeleid.

Bron: ROOS/Broadcast Magazine

Bericht delen