Regionale omroepen krijgen andere DAB+ frequenties
maandag 15 augustus 2022

Regionale omroepen krijgen andere DAB+ frequenties

De publieke regionale omroepen wisselen de komende weken van frequentie in de digitale ether. Na een ruil met de commerciële aanbieder MTVNL, sluit de ontvangst van DAB+ beter aan en kan in veel gevallen de audiokwaliteit omhoog. Vanaf september is in bijna het hele land de regionale omroep op een andere DAB+ frequentie te vinden.

De vernieuwing sluit ook aan bij de groei van het aantal radio’s met DAB+. Inmiddels beschikt volgens het CBS ongeveer een kwart van de luisteraars over zo’n radio.

RPO heeft in 2019 namens de dertien omroepen deelgenomen aan gesprekken met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat over verbetering van de indeling van het digitale spectrum. Er is tot een andere indeling van allotments (gebieden waarbinnen een vergunninghouder op een aangewezen frequentie mag uitzenden) gekomen.

Vanaf 1 september 2022 sluiten de allotments bestemd voor regionale omroepen meer aan op de verzorgingsgebieden. In de oude indeling liepen de grenzen van allotments dwars door provincies, waardoor veel omroepen in meerdere allotments en dus frequenties uitzonden, om zo het verzorgingsgebied te kunnen dekken. Met de nieuwe, doelmatiger indeling is dat niet meer nodig.

Op 16 december 2021 is aan de dertien regionale publieke omroepen een nieuwe digitale vergunning verleend, samen met een vergunning voor FM, voor de periode van 1 september 2022 tot en met 31 augustus 2027. Deze vergunning kent onder meer de verplichting uiterlijk 10 maart 2022 samenwerkingsovereenkomsten met de niet-landelijke commerciële radiostations te sluiten. Zij maken gebruik van dezelfde allotments.

In de samenwerkingsovereenkomsten moeten afspraken worden gemaakt, over onder meer de inkoop, de omvang, de kwaliteit en de kostenverdeling van de netwerken. De RPO heeft deze onderhandelingen namens de regionale omroepen geleid. Op 9 maart 2022 is overeenstemming bereikt over de inhoud. Daarna kon gestart worden met de inkoop van de netwerken. Via meervoudig onderhandse inkoopprocedures zijn zeven offertetrajecten doorlopen. De RPO coördineerde deze trajecten. Alle zeven DAB-netwerken zijn eind juni gegund aan de Nederlandse netwerkoperator Broadcast Partners.

Door de vernieuwing verandert de digitale frequentie van elke regionale omroep. De FM-frequenties blijven ongewijzigd. Elke omroep gaat daarbij uitzenden op een ander digitaal radionetwerk.

Radiostations
L1 Radio van 7A naar 7C
NH Radio van 9DN/8A naar 8B
Omroep Brabant van 7A naar 7C
Omroep Flevoland van 8A/6B naar 8B
Radio Gelderland van 8A/6B/7A naar 12B
Radio West van 8A naar 5B
Omroep Zeeland van 9D naar 5B
Omrop Fryslân van 9D naar 5A
Radio Rijnmond van 8A/9D naar 5B
Radio Drenthe van 6B naar 7C
Radio Noord van 6B naar 7C
Radio Oost van 6B naar 6A
Radio M Utrecht van 8A/6B naar 12B

Door de vernieuwing van de DAB-ontvangst gaat de audiokwaliteit in veel regio’s omhoog. Waar in het oosten en het zuiden van Nederland de uitzendkwaliteit 64kbps was, wordt dat overal verbeterd naar 96kbps. In de Randstad was de uitzendkwaliteit al 96kbps.

In de meeste verzorgingsgebieden gaat de dekking omhoog. De dekking is nog niet gelijk aan die van de FM. De regionale publieke omroep heeft die ambitie wel, maar door de verplichting om samen met commerciële partijen de netwerken te realiseren waar publieke omroepen de luisteraars mee bereiken maakt is dit nu onhaalbaar. Digitale verspreiding tot ver buiten de verzorgingsgebieden vermindert; daar zijn regionale omroepen nog steeds op andere manieren te ontvangen, zoals via de apps, websites en providers. Dat verandert niet.

Broadcast Partners werkt aan de overgang naar de nieuwe netwerken. Dit is een complexe operatie. Meer dan veertig zendmasten moeten – vaak op grote hoogte – worden aangepast. Soms verandert alleen het kanaal maar vaak ook de zendinstallatie. Ongewisse levertijden, weersomstandigheden en andere factoren maken de uitvoering onzeker. Er wordt naar gestreefd de verandering voor 1 september af te ronden. De regionale omroepen informeren zelf hun publiek over de veranderingen.

Bron: Regionale Publieke Omroep/BM

Bericht delen