Article header image

RedKink wil Kink FM redden

Op Facebook is onder de naam ‘RedKink’ een actie gestart om via de ledenvergadering van de Vereniging Veronica het besluit om de uitzendingen van Kink FM te stoppen terug te draaien. Dit meldt Mediamagazine.

Op de Facebook-pagina is het volgende te lezen: ‘Op 13 september vindt er een ledenvergadering plaats van de Vereniging Veronica. Daar kun je je mening over Kink FM laten horen. Vereniging Veronica is de ‘erfgenaam’ van wat ooit het publieke Veronica was en uiteindelijk de eigenaar van Kink FM. V-Ventures is de commerciele tak van de vereniging, die op haar beurt de eigenaar is van Kink FM. V-Ventures BV kondigde eind juni het einde van Kink FM aan per 1 oktober. Iedereen die abonnee is van Veronica Magazine is automatisch ‘lid’ van de Vereniging Veronica en mag naar deze vergadering komen. En bij een ledenvergadering – die is maar een keer per jaar – mogen leden hun zegje doen.’

‘Als de leden komen wordt daar ook over de toekomst van Kink FM gesproken. De vergadering vindt plaats op dinsdag 13 september 2011 om 20 uur op de Larixlaan 1 te Hilversum. Dus, als je abonnee bent van Vereniging Veronica en je draagt Kink FM een warm hart toe, kom dan naar de ledenvergadering en laat je ‘stem’ meetellen.’

Het idee van RedKink is de dat tijdens de ledenvergadering onderstaande ‘motie’ zal worden ingediend.

De leden van Vereniging Veronica, bijeen in vergadering van 13 september 2011 te Hilversum,

Overwegende dat
– Vereniging Veronica erfgenaam is van een rijke radiohistorie
– De zender op 1 oktober 1995 op uitdrukkelijk verzoek van Vereniging Veronica van start is gegaan op initiatief van toenmalige Veronicanen Jan Hoogesteijn en Rob Stenders
– Vereniging Veronica sinds 2 december 1996 (controlerend) eigenaar is van Kink FM
– Dit sinds 2010 is ondergebracht is bij dochter V-Ventures BV
– Vereniging Veronica an sich als vereniging geen commercieel maar een maatschappelijk doel nastreeft ten behoeve van haar leden
– Kink FM sinds 1995 in feite een maatschappelijk doel nastreeft om de betere kwaliteitsmuziek (pop en rock), nieuwe muziek en andere vormen van daarbij behorende culturen te brengen
– Er geen ander radiostation bestaat in Nederland die deze variatie breng
– Kink FM voor luisteraars uniek is in haar soort en daadwerkelijk een doelgroep bedient
– De beslissing van V-Ventures om Kink FM te staken per 1 oktober voornamelijk gebaseerd lijkt te zijn op de eis tot winstgevendheid
– Vereniging Veronica vanaf 1996 de ambities van Kink FM elk jaar heeft gesteund, ook in de wetenschap dat langdurig geen etherfrequenties verworven konden worden
– Het FM-kavel A7 niet is verdeeld van overheidswege; en er wellicht nog mogelijkheden bestaan dat bij een verdeling alternatieve/kwaliteitsmuziek alsnog een kans krijgt
– Ook zonder FM-bereik Kink FM via andere platforms maatschappelijk haar nut de afgelopen 16 jaar bewezen heeft
– De overheid in heeft gezet op digitalisering via de ether en daardoor meer ruimte komt voor een pluriformer aanbod
– Vereniging Veronica een aantal non-profit activiteiten ondersteunt

Spreekt als haar mening uit dat:
– Kink FM een maatschappelijke functie vervult en daarmee buiten het publieke bestel uniek in haar soort is
– Kink FM de onherroepelijke steun van Vereniging Veronica verdient
– Kink FM ook na 1 oktober 2011 voortgezet dient te worden
– Er een plan van aanpak dient te komen waarin bezien wordt hoe Vereniging Veronica direct Kink FM (Kink FM Beheer BV) onder haar hoede kan nemen (zonder tussenkomst van V-Ventures BV), welke distributievormen een toekomst kunnen geven voor Kink FM waarbij een toekomst met en zonder FM onderzocht wordt

En verzoekt het bestuur van Vereniging Veronica dit uit te voeren en bij de ledenvergadering van 2012 een plan voor continuiteit van Kink FM te presenteren. en gaat over tot de orde van de dag.

Bron: Mediamagazine

Bericht delen