Dinsdag 16 januari 2018

Radio Maria past programmering aan

Vanaf maandag 29 februari zendt Radio Maria Nederland uit volgens een vernieuwde programmering. Deze aanpassing is niet zonder reden. Redacteur Floris Verhagen zal Radio Maria in de komende maanden verlaten.

Het bestuur heeft ervoor gekozen deze plek vooralsnog niet op te vullen omdat de begroting voor 2016 uit een oogpunt van solide financieel beheer naar beneden moest worden bijgesteld.

Eindredacteur Bob Wegkamp over de vernieuwde programmering: “Door het wegvallen van Floris Verhagen als redacteur worden wij als redactie gedwongen nog efficiënter en creatiever met onze tijd om te gaan. Dit geldt voor de planning en het hele organisatorische gedeelte maar ook voor de programmering zelf. Zo zullen onze programmadirecteur pater Elias en presentator Vincent Wibier in die aangepaste programmering de ‘vaste stemmen op de radio’ zijn. Zij zullen nog meer dan nu al het geval is de programma’s begeleiden en de rol van presentator op zich nemen. Ook gaan de vrijwilligers een nog prominentere rol vervullen op de radio. Ikzelf ga mij vooral concentreren op de planning van de programmering.”

Het katholieke radiostation verdween in september 2015 van de middengolf (AM) maar blijft te ontvangen via DAB+ en internet.

Bron: Radio Maria/Broadcast Magazine

Bericht delen